Demagog.cz

Návrat ztraceného ministra

Adam Vojtěch se vrátil do ministerského křesla, a pochopitelně také do našeho hledáčku. Podívali jsme se proto podrobně na jeho rozhovor pro MF DNES, kde mluvil o registračním systému očkování, aplikaci Tečka i proočkovanosti české společnosti. Došlo i na horké téma dvou dnů volna pro očkované státní zaměstnance – inspirací prý byl soukromý sektor.

Ověřili jsme
Mladá fronta DNES ze dne 31. července 2021 (moderátoři Vojtěch Janda a Robert Oppelt, záznam)

12 ověřených výroků

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch

Třeba americké CDC to (zrušení povinného nošení respirátorů pro očkované, pozn. Demagog.cz) nedoporučuje. !

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) od 27. července opět doporučuje nošení respirátorů či roušek také pro plně očkované proti covidu-19. Doporučení bylo vydáno především kvůli šíření mutace delta.

skrýt celé odůvodnění

Aktualizace doporučení ohledně nošení ochrany úst a nosu ze strany CDC proběhla 27. července 2021. Ředitelka CDC Rochelle Walenskyová doporučila nošení roušek a respirátorů uvnitř budov a na místech s vyšší koncentrací osob také plně očkovaným Američanům. Příčinou tohoto rozhodnutí je především obava z dalšího šíření nákazy prostřednictvím mutace delta. Nařízení o povinném nošení roušek dále platí například v dopravních prostředcích.

Původně CDC zrušilo doporučení stran nošení roušek pro plně očkované v květnu 2021.

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch

Většina opatření (Ministerstva zdravotnictví zrušených soudem, pozn. Demagog.cz) byla přijata před mým nástupem. !

Téměř všechna soudy zrušená protiepidemická opatření byla přijata v době, kdy post ministra zdravotnictví nezastával Adam Vojtěch, ale jeden z jeho nástupců/předchůdců.

skrýt celé odůvodnění

Adam Vojtěch poprvé zastával úřad ministra zdravotnictví od 13. prosince 2017 do 21. září 2020, poté ho ve funkci nahradil Roman Prymula. Dále na tomto postu působili Jan BlatnýPetr Arenberger. 26. května 2021 byl do funkce jmenován opět Adam Vojtěch.

První čtyři protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví zrušil Městský soud v Praze 23. dubna 2020, tedy v době, kdy byl ministrem Adam Vojtěch. Jednalo se o opatření omezující volný pohyb osob a maloobchod. Podle soudu jejich vydáním ministerstvo přesáhlo své pravomoci. Tento rozsudek byl však později anulován Nejvyšším správním soudem, a proto jej mezi zrušené nelze počítat.

V listopadu 2020, tedy již v době působení tehdejšího ministra Blatného, bylo zrušeno opatření nařizující nošení roušek v budovách a na zastavěných prostranstvích, v únoru poté nařízení o povinném testování zaměstnanců domovů pro seniory. Ke zrušení dalšího opatření, které se týkalo nutnosti předložit negativní test před návratem ze zahraničí a které bylo vydáno za doby působení Jana Blatného, došlo v březnu 2021. V dubnu poté Nejvyšší správní soud kvůli nedostatečnému odůvodnění rozhodl, že dřívější opatření související s testováním ve firmách bylo v rozporu se zákonem. Později byla zrušena i opatření o povinném testování pracovníků malých podniků či OSVČ.

Za doby působení Petra Arenbergera byla zrušena opatření omezující obchod a setkávání, nařízení ohledně testování zaměstnanců a regulace provozu restaurací a kasin. Za nezákonné bylo také označeno tehdy již ministerstvem zrušené opatření zakazující noční prodej ve večerkách, nařízení o provozu vleků a lanovek či opatření týkající se uzavření restaurací.

Soud v červnu za nezákonná zpětně označil také opatření o uzavření škol, nařízení týkající se omezení provozu sportovišť a pro nedostatečné odůvodnění také povinnost nošení ochrany dýchacích cest. Stejně tomu bylo i v případě opatření vztahujícího se k omezení stravovacích a ubytovacích služeb z přelomu dubna a května. Podobný závěr Nejvyšší správní soud vyslovil i v případě opatření Ministerstva zdravotnictví ze 14. května 2021, které nezahrnulo hladinu protilátek mezi faktory umožňující vstup do některých vnitřních prostor nebo účast na hromadných akcích. 

V červnu 2021 zrušil (.pdf) Městský soud v Praze opatření vydané ministerstvem již za doby úřadování Adama Vojtěcha, které nařizovalo absolvovat test před návratem do České republiky individuální dopravou.

Poslední zrušené opatření se týká povinnosti nošení roušek a respirátorů uvnitř budov. Nejvyšší správní soud postrádal dostatečné odůvodnění červnového opatření a dal Ministerstvu zdravotnictví 3 dny na nápravu. Ministerstvo nicméně v této lhůtě stihlo nařízení upravit, a povinnost nosit ochranu úst a nosu tak nadále zůstává. 

Na závěr tedy shrňme, že většina opatření, která byla patřičnými soudy zrušena, byla vydána za doby působení nástupců/předchůdců Adama Vojtěcha.

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch

Mělo to vývoj, ta čísla (nakažených ve Velké Británii, pozn. Demagog.cz) stoupala k nějakým 60 tisícům, ale je pravda, že teď klesají.

Nedávný nejvyšší denní přírůstek nově nakažených covidem-19 ve Velké Británii byl více než 54 tisíc případů. Od té doby počty nově nakažených klesají.

skrýt celé odůvodnění

Vzhledem ke kontextu výroku, který se týká nedávné změny přístupu k pandemii covidu-19 ve Velké Británii, se v odůvodnění zaměříme na období posledních cca dvou měsíců, tedy dosud poslední epidemické „vlny“ v Británii.

Podle dat webu Our World in Data dosáhl denní přírůstek nakažených ve Velké Británii svého maxima 17. července 2021, kdy bylo potvrzeno 54 183 případů covidu-19. Od té doby počty nově nakažených výrazně klesají, a to až na nynějších méně než 25 000 nově nakažených denně. 

V Anglii skončila většina protiepidemických opatření 19. července 2021 poté, co premiér Johnson 5. července 2021 (tedy ještě před dosažením vrcholu křivky nově nakažených) oznámil změnu přístupu k pandemii. Britská společnost se tak má naučit brát covid-19 jako součást života a spoléhat se na vlastní úsudek. Britská vláda věří, že díky poměrně velké proočkovanosti (ke dni 2. srpna 2021 je plně naočkováno 57 % populace) nebude docházet k hospitalizacím či úmrtím nakažených koronavirem.

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch

Británie v otázce proočkovanosti byla před celou Evropou, měla od začátku lepší dodávky vakcín.

Velká Británie měla výrazný náskok v proočkovanosti svých obyvatel před EU. Britské firmy upřednostňovaly vakcíny pro svůj domácí trh a zajistily tak lepší dodávky.

skrýt celé odůvodnění

Podle dat webu Our World in Data měla Velká Británie v proočkovanosti výrazný náskok před Evropskou unií od začátku vakcinace (prosinec 2020) až do dubna 2021. Vyšší podíl naočkovaných než většina EU si drží dodnes.

Velká Británie vedla spor s Evropskou unií o dodávkách vakcín, které měla EU nasmlouvané od britských výrobců. Velká Británie nakupovala vakcíny z Evropské unie, ale sama do EU žádné nevyvážela, ačkoliv měla své vlastní výrobní kapacity. Dodávky vakcíny AstraZeneca do EU tak proti původním předpokladům poklesly na cca třetinu. Naopak Británie žádný pokles dodávek od tohoto britského výrobce nezaznamenala. Podle bulvárního deníku The Sun se britský premiér Boris Johnson na téma zrušení omezení vývozu vakcín z Velké Británie vyjádřil takto: „Důvod, proč zažíváme vakcinační úspěch, je kapitalismus, je to chamtivost, přátelé.“

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch

Teď jsme se ale vydali jinou cestou, tedy očkováním bez registrace. Nejsou to jen obchodní centra, už fungují mobilní očkovací týmy.

Očkování bez registrace je od 12. července možné také v České republice. Kromě stálých stanovišť lze nově využít také služeb mobilních očkovacích týmů či tzv. očkovací autobus.

skrýt celé odůvodnění

Od 12. července 2021 se lidé v České republice mohou proti covidu-19 nechat naočkovat také bez předchozí registrace. Nejprve se otevírala stálá očkovací místa, povětšinou v obchodních centrech (seznam míst k nahlédnutí zde), a od konce července fungují výrazněji pro širokou veřejnost také mobilní očkovací týmy, které povinně zřizují Distribuční očkovací místa. V každém kraji působí minimálně jeden tento tým a zaměřuje se primárně na očkování v odlehlých místech republiky či ve vyloučených lokalitách. Pro očkování není nutná předchozí registrace.

Dne 31. července se na cestu Prahou vydal i tzv. očkovací autobus, na jehož zastávkách se lidé mohou proti covidu-19 také nechat naočkovat bez předchozí rezervace. Autobus zařídilo přímo město Praha. Mobilní očkovací kamion provozuje i Pardubický kraj.

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch

Dává je (dva dny volna po očkování, pozn. Demagog.cz) třeba Škoda Auto.

Společnost Škoda Auto na základě dohody s odbory Kovo z druhé poloviny července umožňuje svým zaměstnancům, kteří se nechali nebo nechají očkovat proti covidu-19, vybrat si dva dny placeného volna navíc.

skrýt celé odůvodnění

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvádí dva dny volna po očkování ve Škoda Auto jako inspiraci pro dva dny volna pro očkované státní zaměstnance. Podobně, když vláda 30. července 2021 schválila dva dny volna pro státní zaměstnance, kteří se nechají očkovat proti covidu-19, se vyjádřil i premiér Andrej Babiš: „Tento můj návrh vychází z informací, které jsem získal z privátní sféry. Velké firmy, jako Škoda Auto nebo i dopravní podniky a další, motivují své zaměstnance, aby se očkovali.

První informace o tom, že společnost Škoda Auto umožní svým zaměstnancům vybrat si ve spojitosti s očkováním proti covidu-19 dva dny placeného volna navíc, zveřejnil (.pdf) 22. července časopis odborů Kovo. Spuštění tohoto motivačního programu na podporu očkování potvrdilo následně v tiskové zprávě i vedení Škody Auto. Zaměstnanci této firmy, kteří budou mít dokončené očkování do 30. září 2021, si tak mohou vybrat jeden den placeného volna přímo v den očkování, druhý poté v období od 15. října 2021 do 31. prosince 2021. 

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch

Od 1. srpna máme nové podmínky pro hromadné akce. Do tří tisíc osob se mohou konat pro testované, očkované a po prodělání nemoci a nad tři tisíce se budou moci akcí účastnit lidé, kteří byli očkovaní nebo prodělali nemoc. Pokud třeba bude v O2 areně akce pro 20 tisíc lidí, tři tisíce mohou být testovaní a 17 tisíc očkovaní.

Od srpna se zvyšuje počet osob, které se mohou účastnit hromadných kulturních či sportovních akcí. Ve vnitřních prostorech byl limit navýšen na 3 000 testovaných osob. V případě větší kapacity mohou zbývající místa k sezení zaplnit plně očkovaní a lidé po prodělání nemoci.

skrýt celé odůvodnění

Záměr Ministerstva zdravotnictví zmírnit pravidla (.pdf, str. 6) pro konání hromadných kulturních či sportovních akcí odsouhlasila vláda 26. července (.pdf). S platností od 1. srpna je tak například umožněno pořadatelům zpřístupnit sportovní a kulturní akce většímu počtu účastníků a diváků. Ve venkovních prostorách se maximální kapacita akce zvyšuje z 5 000 na 7 000 osob a ve vnitřních prostorách z počtu 2 000 na 3 000 osob“.

Ministerstvo zdravotnictví ke změnám dále uvádí: „U vnitřních kulturních a sportovních akcí umožňujeme navýšit počet usazených diváků nad limit 3 000, a to až na 100 % kapacity za podmínky, že všichni tito diváci nad stanovený limit (nad kapacitu 3 000 osob) jsou plně očkovaní nebo do 180 dní po prodělání onemocnění covid-19.

U venkovních kulturních a sportovních akcí umožňujeme navýšit počet usazených diváků nad limit 7 000, a to až na 100 % kapacity za podmínky, že všichni diváci nad 3 000 jsou plně očkovaní nebo do 180 dní po prodělání onemocnění covid-19.“ Doplňme, že se také zmenšil prostor vyhrazený na jednoho stojícího diváka, a to ze 4 na 2 m² (.pdf, str. 6).

Pokud by se tedy konala akce s maximální kapacitou 20 000 míst, mohlo by se jí skutečně zúčastnit 3 000 testovaných a 17 000 plně očkovaných osob.

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch

(...) třeba u seniorů 70 plus dosahuje (proočkovanost, pozn. Demagog.cz) 80–85 procent.

Podíl plně očkovaných seniorů ve věkové skupině nad sedmdesát let k 31. červenci skutečně přesahuje 80 %.

skrýt celé odůvodnění

Dle nejnovějších dostupných dat žilo v České republice k 1. lednu 2021 přibližně 1 486 000 seniorů nad sedmdesát let. V této věkové skupině bylo k 31. červenci 2021 v případě dvoudávkových vakcín firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca naočkováno druhou dávkou přes 1 168 000 osob. V případě jednodávkové vakcíny společnosti Johnson & Johnson se jedná přibližně o 27 000 naočkovaných. Celkově tedy bylo ve věkové skupině nad 70 let plně očkováno více než 1 195 000 osob, a proočkovanost tak činí přibližně 80,4 %.

Doplňme, že podle informací Ministerstva zdravotnictví bylo k 31. červenci (20:00) dokončeno očkování proti covidu-19 u 81,3 % osob ve věku 70–79 let a u 78,3 % osob ve věkové skupině nad 80 let. 

Vysokou proočkovanost seniorů potvrzuje také šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Již 11. června k tomu například uvedl: „I mě velmi příjemně překvapil zájem seniorů o očkování, kde se dostáváme v podstatě v těch nejvyšších kategoriích až k 90procentní proočkovanosti.“

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch

Registrační systém byl původně nastaven tak, že preferoval registrované podle věku. Potřebovali jsme naočkovat hlavně seniory (...). Přednedávnem jsme to změnili. Protože je největší zájem v mladších ročnících, rozhodující je nyní čas registrace.

Registrační systém očkování původně preferoval osoby podle věku a rizikového skóre jejich skupiny. Od konce července jsou zájemci o očkování řazeni podle data své registrace.

skrýt celé odůvodnění

Při úplně prvním spuštění centrálního registračního systému v půlce ledna 2021, kdy se registrovat mohly osoby starší 80 let, byli zájemci řazeni podle data registrace. Dne 27. února, kdy byli k očkování připuštěni pedagogičtí pracovníci, systém začal řadit osoby dle jejich věku. Od 21. července systém znovu zájemce řadí podle data jejich registrace.

Pro kontext uveďme, že pořadí v registračním systému určovalo i tzv. rizikové skóre jednotlivých věkových nebo dalších upřednostňovaných skupin jako například akademičtí pracovníci nebo osoby s chronickým onemocněním.

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch

(...) vakcínu Moderna, která nedávno získala registraci pro tuto věkovou skupinu (nad 12 let, pozn. Demagog.cz).

Vakcína od společnosti Moderna byla Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) schválena také pro děti starší dvanácti let.

skrýt celé odůvodnění

Registrace k očkování proti onemocnění covid-19 je pro děti mezi 12 a 15 lety umožněna od 1. července 2021. Očkování této věkové skupiny probíhá pouze vakcínou od společnosti Pfizer a BioNTech. Místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová však již na konci června uvedla, že v řádu týdnů bude pro děti nad 12 let dostupná také vakcína od firmy Moderna.

Doplňme, že dítě musí na očkovací místo dorazit společně se zákonným zástupcem. Na místě je k dispozici také pediatr či praktický lékař pro děti a dorost.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila použití vakcíny od společnosti Moderna 23. července 2021 rovněž pro děti ve věku od 12 do 17 let. Použití vakcíny musí definitivně schválit Evropská komise.

Na tiskové konferenci po jednání vlády konané 26. července 2021 Adam Vojtěch uvedl, že Ministerstvo zdravotnictví chce umožnit, aby vakcínu od firmy Moderna měli k dispozici i praktičtí lékaři pro děti a dorost. Nicméně vakcína bude těmto lékařům dodávána až poté, co dojde ke změně smlouvy s distributorem. Ministr zdravotnictví tuto informaci později zopakoval.

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch

Moderna, (...) která už dnes je zavážená k praktickým lékařům pro dospělé.

Očkovací látka od společnosti Moderna je skutečně v současnosti k dispozici praktickým lékařům pro dospělé.

skrýt celé odůvodnění

Praktičtí lékaři mohou v současnosti proti covidu-19 očkovat (.pdf, str. 1) třemi očkovacími látkami, a to látkami Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen a Spikevax (Moderna). Vakcínu od společnosti Moderna distribuuje do ordinací praktických lékařů již od května 2021 na základě smlouvy s Ministerstvem zdravotnictví společnost Avenier.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila použití vakcíny od společnosti Moderna 23. července 2021 rovněž pro děti ve věku od 12 do 17 let. Nicméně použití vakcíny musí definitivně schválit také Evropská komise. Adam Vojtěch na tiskové konferenci po jednání vlády 26. července 2021 uvedl, že Ministerstvo zdravotnictví chce umožnit, aby vakcínu od firmy Moderna měli k dispozici také praktičtí lékaři pro děti a dorost. Vakcína bude těmto lékařům dodávána až poté, co dojde ke změně smlouvy s distributorem.

V srpnu by Česká republika měla obdržet přes 600 tisíc vakcín právě od americké společnosti Moderna. Bude se jednat o největší dodávku pro Českou republiku od začátku distribuce této vakcíny.

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch

Dneska, když se podíváte do aplikace Tečka, a pokud ji máte po očkování zelenou, máte tam rok 2025.

Očkovaným osobám se skutečně aktuálně v mobilní aplikaci Tečka zobrazuje platnost certifikátu o vakcinaci až do roku 2025.

skrýt celé odůvodnění

Na konci června 2021 byly uvedeny do provozu dvě mobilní aplikace, a to Tečka a čTečka. Zatímco aplikace čTečka slouží pro ověřování Digitálních COVID certifikátů, aplikace Tečka je určena pro stahování a prezentaci těchto certifikátů.

Osoby s vakcínou proti onemocnění covid-19 mohou do aplikace Tečka nahrát svůj certifikát o očkování. V tomto případě aplikace zobrazí zelenou obrazovku (v době 14 dní po očkování je obrazovka zbarvená červeně) s QR kódem, jménem a datem narození držitele certifikátu. Aplikace Tečka skutečně v současnosti ukazuje očkovaným platnost certifikátu až do roku 2025 (1447 dní od začátku platnosti certifikátu, tedy 1447 + 14 ode dne dokončení očkování). Dle Ministerstva zdravotnictví se ale platnost certifikátu bude ještě zpřesňovat. 

„Podle mimořádného opatření z 9. července není platnost očkování, tedy certifikátu, v tuto chvíli omezená. Další zpřesnění bude záležet na informacích z klinických studií týkajících se přeočkování,“ uvedl Martin Novotný z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví.

Dle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) neexistují v současné době dostatečné poznatky o tom, jak dlouho po očkování se imunita navozená vakcínou zachová nebo zda a kdy bude potřeba pravidelného přeočkování. Ministerstvo zdravotnictví aktuálně počítá s devíti měsíci, je však možné, že tato hranice bude ještě upravena.