Demagog.cz

Adam Vojtěch
Adam Vojtěch
Většina opatření (Ministerstva zdravotnictví zrušených soudem, pozn. Demagog.cz) byla přijata před mým nástupem. Mladá fronta DNES, 31. července 2021 !
Výběr Demagog.cz

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Téměř všechna soudy zrušená protiepidemická opatření byla přijata v době, kdy post ministra zdravotnictví nezastával Adam Vojtěch, ale jeden z jeho nástupců/předchůdců.

Adam Vojtěch poprvé zastával úřad ministra zdravotnictví od 13. prosince 2017 do 21. září 2020, poté ho ve funkci nahradil Roman Prymula. Dále na tomto postu působili Jan BlatnýPetr Arenberger. 26. května 2021 byl do funkce jmenován opět Adam Vojtěch.

První čtyři protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví zrušil Městský soud v Praze 23. dubna 2020, tedy v době, kdy byl ministrem Adam Vojtěch. Jednalo se o opatření omezující volný pohyb osob a maloobchod. Podle soudu jejich vydáním ministerstvo přesáhlo své pravomoci. Tento rozsudek byl však později anulován Nejvyšším správním soudem, a proto jej mezi zrušené nelze počítat.

V listopadu 2020, tedy již v době působení tehdejšího ministra Blatného, bylo zrušeno opatření nařizující nošení roušek v budovách a na zastavěných prostranstvích, v únoru poté nařízení o povinném testování zaměstnanců domovů pro seniory. Ke zrušení dalšího opatření, které se týkalo nutnosti předložit negativní test před návratem ze zahraničí a které bylo vydáno za doby působení Jana Blatného, došlo v březnu 2021. V dubnu poté Nejvyšší správní soud kvůli nedostatečnému odůvodnění rozhodl, že dřívější opatření související s testováním ve firmách bylo v rozporu se zákonem. Později byla zrušena i opatření o povinném testování pracovníků malých podniků či OSVČ.

Za doby působení Petra Arenbergera byla zrušena opatření omezující obchod a setkávání, nařízení ohledně testování zaměstnanců a regulace provozu restaurací a kasin. Za nezákonné bylo také označeno tehdy již ministerstvem zrušené opatření zakazující noční prodej ve večerkách, nařízení o provozu vleků a lanovek či opatření týkající se uzavření restaurací.

Soud v červnu za nezákonná zpětně označil také opatření o uzavření škol, nařízení týkající se omezení provozu sportovišť a pro nedostatečné odůvodnění také povinnost nošení ochrany dýchacích cest. Stejně tomu bylo i v případě opatření vztahujícího se k omezení stravovacích a ubytovacích služeb z přelomu dubna a května. Podobný závěr Nejvyšší správní soud vyslovil i v případě opatření Ministerstva zdravotnictví ze 14. května 2021, které nezahrnulo hladinu protilátek mezi faktory umožňující vstup do některých vnitřních prostor nebo účast na hromadných akcích. 

V červnu 2021 zrušil (.pdf) Městský soud v Praze opatření vydané ministerstvem již za doby úřadování Adama Vojtěcha, které nařizovalo absolvovat test před návratem do České republiky individuální dopravou.

Poslední zrušené opatření se týká povinnosti nošení roušek a respirátorů uvnitř budov. Nejvyšší správní soud postrádal dostatečné odůvodnění červnového opatření a dal Ministerstvu zdravotnictví 3 dny na nápravu. Ministerstvo nicméně v této lhůtě stihlo nařízení upravit, a povinnost nosit ochranu úst a nosu tak nadále zůstává. 

Na závěr tedy shrňme, že většina opatření, která byla patřičnými soudy zrušena, byla vydána za doby působení nástupců/předchůdců Adama Vojtěcha.