Demagog.cz

Pavel Žáček
Pavel Žáček
Podle zákona nemůže premiér předložit to jméno (nového ředitele BIS, pozn. Demagog.cz) bez projednání na výboru. DVTV, 6. srpna 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Podle zákona o zpravodajských službách jmenuje ředitele BIS vláda, a to po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny pro bezpečnost. Premiér tedy skutečně nemůže na jednání vlády předložit jméno nového ředitele BIS, aniž by předtím tento návrh projednal příslušný výbor.

Poslanec Žáček zde výrokem reaguje na otázku, proč by měl poslanecký výbor jméno kandidáta ředitele BIS projednávat. Proces jmenování ředitele je upraven v zákoně o zpravodajských službách. V § 4 odst. 2 je doslova stanoveno: „Ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda. Z výkonu své funkce je ředitel Bezpečnostní informační služby odpovědný vládě, která ho též odvolává.“

Je tedy pravdou, že nejdříve musí jméno kandidáta na ředitele BIS projednat bezpečnostní výbor. Až následně jej může premiér či jiný pověřený člen vlády předložit přímo vládě, která rozhodne o jeho jmenování. 

Pro ilustraci uveďme, že v minulém volebním období návrh na jmenování Michala Koudelky představil výboru pro bezpečnost někdejší premiér Bohuslav Sobotka dne 14. července 2016 (.pdf). Výbor tehdy na své schůzi tento návrh projednal (.pdf), a 27. července 2016 (.pdf) tak mohlo proběhnout jednání vlády, na němž kabinet jmenování Michala Koudelky do funkce ředitele BIS odsouhlasil.