Demagog.cz

Pavel Žáček
Pavel Žáček
My (bezpečnostní výbor Sněmovny, pozn. Demagog.cz) (...) i když můžeme protestovat, nebo nepodpořit ten návrh (na jmenování nového ředitele BIS, pozn. Demagog.cz), tak to premiér může považovat za projednané. DVTV, 6. srpna 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Zákon o zpravodajských službách stanovuje pouze povinnost projednat nominaci ve sněmovním výboru pro bezpečnost. Samotný výsledek projednání tak není pro vládu závazný a nemusí se jím řídit.

Zákon o zpravodajských službách stanovuje, že samotnému jmenování předchází projednání nominace ve výboru pro bezpečnost. § 4 odst. 2 přímo uvádí: „Ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda. Z výkonu své funkce je ředitel Bezpečnostní informační služby odpovědný vládě, která ho též odvolává.“

Z ustanovení zákona tedy nevyplývá, že by výbor měl hlasovat o schválení nominace, stejně tak není rozhodující, pokud by výbor nominaci nepodpořil. Důležité je projednání nominace, a to bez ohledu na výsledek, kterým se vláda při samotném jmenování nemusí řídit.