Pavel Žáček
ODS

Pavel Žáček

Ředitel má velkou odpovědnost, má právo podepisovat některé dokumenty, některé aktivity, které jiný příslušník (Bezpečnostní informační, pozn. Demagog.cz) služby včetně náměstka nemá.
DVTV, 6. srpna 2021
Obrana, bezpečnost, vnitro,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Mezi pravomoci ředitele BIS patří například rozhodnutí o opatřování krycích dokladů nebo krycích prostředků. Takové kompetence nemá žádný jiný člen BIS včetně náměstka, jehož pravomoci zákon neupravuje.

Plné odůvodnění

V polovině srpna končí mandát stávajícímu řediteli Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu Koudelkovi. Vláda Andreje Babiše jej nicméně pověřila vedením BIS, dokud nebude jmenován nový ředitel. O zastupování ředitele nemluví zákon o zpravodajských službách ani zákon o Bezpečnostní informační službě, a proto není jasné, jak rozsáhlé bude mít Michal Koudelka v takové situaci pravomoci.

Pravomoci ředitele BIS upravuje zákon o Bezpečnostní informační službě. Ředitel BIS rozhoduje například o opatřování krycích dokladů nebo o používání krycích prostředků. Rozhoduje také o sledování a jeho dokumentaci, případně k tomu může pověřit vedoucího organizačního útvaru. Další povinnosti jsou potom upraveny v § 19 téhož zákona. V odstavci 2 je například uložena povinnost předkládat kontrolnímu orgánu statut BIS, návrh jejího rozpočtu nebo písemná zadání úkolů uložených vládou či prezidentem republiky. Odstavec 3 potom upravuje, jaké materiály ředitel BIS předkládá kontrolnímu orgánu na jeho požádání.

Pozici náměstka zákon o BIS neupravuje, výše zmíněné pravomoci tedy patří výhradně řediteli. Dá se proto tvrdit, že „ředitel BIS má velkou odpovědnost“, jak uvádí poslanec Žáček. Výrok z těchto důvodů hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Pavel Žáček o jmenování ředitele BIS

DVTV, 6. srpna 2021

Druhý z ověřených rozhovorů na téma jmenování (staro)nového ředitele BIS. Místopředseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Žáček mluvil v DVTV o procesu jmenování ředitele kontrarozvědky i o problematických schůzkách pře...