Markéta Pekarová Adamová
TOP 09

Markéta Pekarová Adamová

Bylo (KSČM ve vedení Sněmovny, pozn. Demagog.cz) i v minulém volebním období a my jsme pro takového zástupce nikdy nehlasovali.
Interview ČT24, 20. října 2021

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Zkrácené odůvodnění

O složení vedení Sněmovny se rozhoduje v tajném hlasování, a tak nedokážeme ověřit, zda skutečně poslanci TOP 09 pro Vojtěcha Filipa jako kandidáta na místopředsedu Sněmovny nehlasovali. V roce 2017 ale před volbou Miroslav Kalousek uvedl, že TOP 09 kandidáta KSČM nepodpoří.

Plné odůvodnění

Strana TOP 09, v jejímž čele nyní stojí Markéta Pekarová Adamová, byla založena v roce 2009. V rámci ověření tohoto výroku se tedy zaměříme na složení vedení Poslanecké sněmovny po volbách, které proběhly v letech 2010, 2013 a 2017.

Ve volebním období 2010–2013 žádný poslanec KSČM post předsedy ani místopředsedy Poslanecké sněmovny nezískal. Vojtěch Filip byl tehdy sice na pozici místopředsedy navržen, dostal však pouze 40 hlasů, což na jeho zvolení nestačilo. Poslanci o složení vedení Sněmovny hlasovali v tajném hlasováním, jak zmiňuje také zápis z tehdejší ustavující schůze dolní komory, konané v červnu 2010. Pravidlo, že volba předsedy a místopředsedů Sněmovny probíhá tajně, pak vyplývá přímo ze zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Odlišná situace poté nastala po volbách v roce 2013, kdy se již Vojtěchu Filipovi podařilo post místopředsedy získat. Zvolen byl tehdy na ustavující schůzi Sněmovny 151 hlasy ze 198. Volba byla i v tomto případě tajná. Poslanecký klub TOP 09, jehož součástí byli i poslanci Starostů a nezávislých, v té době čítal celkem 26 poslanců. Teoreticky je tedy možné, že nikdo z nich pro zvolení Vojtěcha Filipa na post místopředsedy Poslanecké sněmovny nehlasoval.

Také pro období 2017–2021 byl jedním z místopředsedů Poslanecké sněmovny zvolen předseda KSČM Vojtěch Filip, a to 121 hlasy ze 195 odevzdaných. Volba byla opět tajná, ani v tomto případě tedy není možné ověřit, jak poslanci TOP 09 hlasovali. Celkově tak výrok musíme hodnotit jako neověřitelný.

Pro úplnost však doplňme, že například před volbou místopředsedů v roce 2017 vystoupil na plénu Sněmovny Miroslav Kalousek s prohlášením, že TOP 09 Vojtěcha Filipa při hlasování nepodpoří: „(…) nemůžeme volit do tak vysoké pozice, jako je pozice místopředsedy Sněmovny, zástupce stran, které v některých postojích podle našeho názoru jsou v rozporu se zásadami humanismu. Mám tím na mysli stranu komunistickou a stranu SPD,“ přednesl tehdy stanovisko klubu TOP 09 Kalousek.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

MPA k jednáním o obsazení vedení Sněmovny

Interview ČT24, 20. října 2021

Pravděpodobná budoucí předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová v Interview ČT24 mluvila o budoucím, ale také minulém obsazení místopředsednických křesel ve Sněmovně. V naší analýze jsme se tak vrátili do 90. let...