Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

Zelený úděl pro Evropu nám přikazuje v roce 2030 přestat topit zemním plynem, v roce 2035 nejezdit v autech se spalovacími motory.
Vánoční poselství, 26. prosince 2021
Životní prostředí,
Evropská unie,
Doprava,

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Ani jedna část výroku není pravdivá. Evropská komise navrhla ukončení vytápění budov zemním plynem až od roku 2040 a také konec prodeje aut se spalovacím motorem, nikoliv zákaz jejich provozu. Jedná se navíc o návrhy, které ještě nebyly schváleny.

Plné odůvodnění

Zelená dohoda pro Evropu (Zelený úděl/Green Deal) představuje soubor návrhů a opatření, díky kterým by Evropa měla do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Hlavním cílem dohody je snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2030 minimálně o 55 % oproti roku 1990. 

Nejnovější návrh revize směrnice o energetické náročnosti budov mimo jiné obsahuje návrh na postupné upouštění od vytápění budov fosilními palivy (včetně zemního plynu) nejpozději do roku 2040. Členské země by od roku 2027 neměly lidem poskytovat dotace na plynové kotle. Dle návrhu by také všechny nové budovy od roku 2030 měly dosáhnout nulových emisí. O návrhu budou v příštím roce jednat členské státy EU s Evropským parlamentem.

Evropská komise také navrhlasouvislosti se Zelenou dohodou ukončení prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035. Nejedná se však o zákaz provozu těchto aut.

Oba návrhy (o energetické náročnosti budov, o emisích nových aut) nicméně musí ještě schválit státy EU (Rada EU) a Evropský parlament.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Špatný rok Miloše Zemana

Vánoční poselství, 26. prosince 2021

Prezident Zeman již tradičně promluvil na Druhý svátek vánoční k občanům, tentokrát však jeho proslov příliš povzbudivý nebyl. Česko podle něj čelí třem druhům nebezpečí. Posouzení závažnosti problémů dnešní doby ponecháme jiný...