Špatný rok Miloše Zemana

Prezident Zeman již tradičně promluvil na Druhý svátek vánoční k občanům, tentokrát však jeho proslov příliš povzbudivý nebyl. Česko podle něj čelí třem druhům nebezpečí. Posouzení závažnosti problémů dnešní doby ponecháme jiným, místo toho jsme se podívali na faktický základ prezidentových slov. V naší nejnovější analýze se tak dozvíte, co nám (ne)diktuje Brusel nebo kdo zorganizoval útoky 11. září 2001.

Ověřili jsme

Vánoční poselství ze dne 26. prosince 2021

Ilustrační obrázek k výstupu Špatný rok Miloše Zemana

Řečníci s počty výroků dle hodnocení

Miloš Zeman

Prezident České republiky

0

Výroky

Doprava 1 výrok
Ekonomika 2 výroky
Energetika 3 výroky
Evropská unie 2 výroky
Koronavirus 2 výroky
Poslanecká sněmovna 1 výrok
Rozpočet 2021 1 výrok
Rozpočet 2022 1 výrok
Sněmovní volby 2021 1 výrok
Zahraniční politika 1 výrok
Zdravotnictví 2 výroky
Životní prostředí 1 výrok
Pravda 11 výroků
Nepravda 3 výroky
Zavádějící 1 výrok
Neověřitelné 0 výroků

Miloš Zeman

Zelený úděl pro Evropu nám přikazuje v roce 2030 přestat topit zemním plynem, v roce 2035 nejezdit v autech se spalovacími motory.
Životní prostředí
Doprava
Evropská unie
Nepravda
Ani jedna část výroku není pravdivá. Evropská komise navrhla ukončení vytápění budov zemním plynem až od roku 2040 a také konec prodeje aut se spalovacím motorem, nikoliv zákaz jejich provozu. Jedná se navíc o návrhy, které ještě nebyly schváleny.

Zelená dohoda pro Evropu (Zelený úděl/Green Deal) představuje soubor návrhů a opatření, díky kterým by Evropa měla do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Hlavním cílem dohody je snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2030 minimálně o 55 % oproti roku 1990. 

Nejnovější návrh revize směrnice o energetické náročnosti budov mimo jiné obsahuje návrh na postupné upouštění od vytápění budov fosilními palivy (včetně zemního plynu) nejpozději do roku 2040. Členské země by od roku 2027 neměly lidem poskytovat dotace na plynové kotle. Dle návrhu by také všechny nové budovy od roku 2030 měly dosáhnout nulových emisí. O návrhu budou v příštím roce jednat členské státy EU s Evropským parlamentem.

Evropská komise také navrhlasouvislosti se Zelenou dohodou ukončení prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035. Nejedná se však o zákaz provozu těchto aut.

Oba návrhy (o energetické náročnosti budov, o emisích nových aut) nicméně musí ještě schválit státy EU (Rada EU) a Evropský parlament.

Miloš Zeman

Povinné očkování existuje v případě celé řady nemocí.
Zdravotnictví
Pravda
V České republice je zavedena povinnost pravidelného očkování všech občanů proti vybraným infekčním onemocněním.

Situaci ohledně povinných očkování v České republice upravuje vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. 

Mezi povinná pravidelná očkování patří ta proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, také proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. V rizikových případech definovaných v příloze č. 2 této vyhlášky je povinné také očkování proti tuberkulóze. 

Vakcinace proti těmto onemocněním je plně hrazena z veřejného pojištění a řídí se očkovacím kalendářem (.pdf). Povinnost podrobit se očkování pak vychází ze zákona o ochraně veřejného zdraví, který o této povinnosti v § 46 mluví, a to s odkazem na již zmíněnou prováděcí vyhlášku.

Dodejme také, že 10. prosince 2021 byla zveřejněna novelizace zmíněné vyhlášky, která od března 2022 zavádí povinné očkování proti onemocnění covid-19 pro osoby starší 60 let. Tato povinnost platí také pro zaměstnance sociálních a zpravodajských služeb, pro členy jednotek IZS a vojáky. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ovšem už na začátku prosince (tedy ještě před jmenováním současné vlády) avizoval, že vláda Petra Fialy povinné očkování proti covidu-19 pro tyto skupiny obyvatel zruší.

Miloš Zeman

(...) kapitulaci Severoatlantické aliance v Afghánistánu, vzhledem k níž tuto zemi znovu ovládlo teroristické hnutí Tálibán.
Zahraniční politika
Pravda
Hnutí Tálibán opravdu získalo kontrolu nad Afghánistánem po stažení vojsk Severoatlantické aliance a americké armády. Stažení jednotek proběhlo na základě dohody mezi Tálibánem a administrativou bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

V únoru 2020, tedy za vlády Donalda Trumpa, podepsaly Spojené státy a afghánské radikální hnutí Tálibán mírovou dohodu (.pdf), na základě níž se z Afghánistánu stahovaly jak americká armáda, tak vojska NATO. Dohoda stanovila, že vojenské jednotky zemi plně opustí do 14 měsíců (.pdf, str. 1).

V listopadu 2020 tehdejší ministr obrany Christopher Miller oznámil, že Trumpova administrativa sníží počet vojáků v Afghánistánu již do 15. ledna 2021. Podle něj mělo ze země odejít na 2000 amerických vojáků. K 15. lednu 2021 se počet amerických vojáků v Afghánistánu skutečně snížil. Dodejme, že afghánský viceprezident Amrullah Saleh prohlásil, že Spojené státy americké „dovolily Tálibánu příliš mnoho“. Jednotky Severoatlantické aliance se pak ze země začaly stahovat v dubnu.

Joe Biden, který se stal americkým prezidentem 20. ledna 2021, v dubnu letošního roku uvedl, že se vojenské jednotky z Afghánistánu stáhnou do 11. září 2021. Později byl termín odchodu stanoven na 31. srpna.

Tálibán začal dobývat různá území v květnu letošního roku. Začátkem srpna se pak začal zmocňovat provinčních metropolí. Konkrétně obsadil Zarandž, hlavní město provincie Nimróz. 15. srpna 2021 vstoupilo hnutí Tálibán do Kábulu, čímž získalo kontrolu nad většinou Afghánistánu. Doplňme, že k převzetí moci přispěl i útěk tehdejšího afghánského prezidenta.

Ke 31. srpnu z Afghánistánu odletěli poslední američtí vojáci a mluvčí Tálibánu proklamoval nezávislost. Začátkem září hnutí dobylo také údolí Pandžšír, které bylo poslední provincií vzdorující Tálibánu. O den později hnutí oznámilo vznik nové vlády.

Ačkoliv se nejednalo přímo o kapitulaci, stažení americké armády a vojsk NATO z Afghánistánu vychází z dohody uzavřené mezi administrativou Donalda Trumpa a Tálibánem. Krátce po stažení vojsk hnutí Tálibán opravdu získalo nad zemí kontrolu, kterou mělo již mezi lety 1996 a 2001. Výrok Miloše Zemana tak hodnotíme jako pravdivý.

Miloš Zeman

(...) útokům na newyorská dvojčata, které organizoval právě Tálibán.
Nepravda
Teroristické útoky z 11. září 2001 zorganizovala teroristická organizace al-Káida. Hnutí Tálibán al-Káidu podporovalo a umožňovalo jí na svém území operovat, nicméně na organizaci těchto útoků se přímo nepodílelo.

Teroristické útoky z 11. září 2001, jejichž cílem byly Světové obchodní centrum, Pentagon a Washington, D.C., (třetí zmíněný útok byl neúspěšný), zorganizovala teroristická organizace al-Káida v čele se svým vůdcem Usámou bin Ládinem.

Hnutí Tálibán al-Káidu podporovalo mnoho let před samotnými útoky. Již v 90. letech spolu uzavřeli tzv. „Příslib spojenectví“. Tento příslib se během let mnohokrát změnil a nebyl vždy oběma stranami plně dodržován, protože hlavní cíle Tálibánu a al-Káidy byly většinou odlišné. Hlavním beneficientem tohoto spojenectví byla al-Káida, které Tálibán umožňoval na svém území operovat a poskytoval jí útočiště.

Z žádných dostupných zdrojů, ani ze závěru (.pdf) Národní komise k teroristickým útokům spáchaným vůči USA, nicméně nevyplývá, že by se Tálibán na těchto útocích organizačně podílel.

Miloš Zeman

Poukazoval jsem na to, že ne všichni členové vlády mají potřebnou odbornost.
Sněmovní volby 2021
Poslanecká sněmovna
Pravda
Miloš Zeman v oficiálním stanovisku prezidenta republiky uvedl, že má problém s údajně nízkou kvalifikací tehdejšího kandidáta na post ministra zahraničí ve vládě Petra Fialy Jana Lipavského.

Ve svém oficiálním stanovisku ze dne 10. prosince 2021 prezident Zeman uvedl, že má výhrady k tehdejšímu kandidátu na post ministra zahraničí ve vládě Petra Fialy Janu Lipavskému. Zeman uvedl, že má Lipavský nízkou kvalifikaci. „Na rozdíl od ostatních kandidátů pan Lipavský absolvoval pouze bakalářské studium a podle týdeníku Euro jeho závěrečná bakalářská práce byla hodnocena nejhorší možnou známkou,“ stojí ve stanovisku Hradu. 

Miloš Zeman tedy skutečně poukazoval na to, že Jan Lipavský, jakožto člen vznikající vlády, nemá „potřebnou odbornost“. Dodejme, že český právní řád žádné formální požadavky na vzdělání ministra neklade.

Miloš Zeman

Rakousko, které povinné očkování zavádí od 1. února příštího roku.
Zdravotnictví
Koronavirus
Pravda
Rakousko plánuje od 1. února 2022 zavést povinné očkování proti onemocnění covid-19 pro všechny své občany.

Rakouská vláda plánuje, jako první země v rámci Evropské unie, zavést povinné očkování proti onemocnění covid-19 pro všechny obyvatele. Toto nařízení by mělo platit od 1. února 2022. 

Výjimku z této povinnosti budou mít děti do 14 let, těhotné ženy, osoby s lékařským potvrzením o nevhodnosti očkování a lidé, kteří covid prodělali v uplynulých 180 dnech. Neočkovaným pak budou hrozit pokuty ve výši až 3 600 eur.

Miloš Zeman

Ve většině evropských zemí tato epidemie opět roste.
Koronavirus
Nepravda
Reprodukční číslo R, které udává rychlost šíření nemoci, se k datu uskutečnění rozhovoru ve většině evropských zemí pohybovalo pod hodnotou 1. Počet nakažených osob onemocněním covid-19 tedy klesal.

Na začátek uveďme, že prezident Zeman hovoří o rostoucím počtu aktivních případů nákazy covidem-19. Zda epidemie „rostla“ tedy budeme posuzovat dle hodnoty reprodukčního čísla-R, které, zjednodušeně řečeno, udává (.pdf, str. 2) průměrný počet lidí, které může nemocný člověk dále nakazit. Čím je reprodukční číslo vyšší, tím rychleji se onemocnění šíří (.pdf, str. 3). 

V rámci reprodukčního čísla R onemocnění covid-19 byl v jednotlivých evropských zemích znatelný nárůst během října a začátkem listopadu. Ke konci roku začalo číslo R mírně klesat. Jak je vidět na mapě níže, ve většině států bylo před Vánoci číslo R pod hodnotou 1, což znamená (.pdf, str. 3) zpomalování epidemie – tedy to, že počet nakažených osob v populaci klesal. Také v České republice k 26. prosinci počet pozitivních případů aktuálně klesající tendenci.

Číslo R v Evropě bylo v době konání rozhovoru nejvyšší ve Španělsku, ale epidemie zrychlovala také v Itálii, Velké Británii, Švédsku či Finsku. Většina Evropy, především její střední, východní a jihovýchodní část, měla ale číslo R pod hodnotou 1. Z dat webu Our World in Data tedy vyplývá, že k datu prezidentova projevu ve většině (celkem 26 ze 44) evropských států počet případů nákazy neměl vzrůstající tendenci.

Nicméně s novou variantou omikron se očekává možný nárůst případů. Tato varianta se šíří nejen v Evropě, ale po celém světě – k 22. prosinci 2021 se vyskytovala ve 110 zemích.

Miloš Zeman

Pozorujeme prudký nárůst jak cen elektrické energie, tak zemního plynu.
Energetika
Ekonomika
Pravda
Velkoobchodní cena elektřiny se v průběhu roku 2021 zvýšila o 414,44 %. Zemní plyn na burze zdražil o 55,13 %.

Cena elektřiny na burze (Power Exchange Central Europe, a.s.) skutečně v průběhu letošního roku vzrostla. Na začátku ledna 2021 byla velkoobchodní cena za 1 MWh 53,17 eur, zatímco 24. prosince byla cena již 273,53 eur. Jedná se tedy o nárůst o 414,44 %.

Zdroj: kurzy.cz

V porovnání se začátkem letošního roku vzrostla na burze také cena zemního plynu. Nejedná se ovšem o tak vysoký nárůst jako v případě ceny elektřiny. Na začátku ledna odpovídala velkoobchodní cena zemního plynu za 1 MWh částce 7,24 eur. Oproti tomu nyní 1 MWh zemního plynu na burze stojí 11,23 eur. Velkoobchodní cena tedy vzrostla o 55,13 %.

Zdroj: kurzy.cz

Velkoobchodní cena elektřiny i zemního plynu se tedy během roku 2021 mnohonásobně zvýšila. Výrok prezidenta Zemana proto hodnotíme jako pravdivý.

Miloš Zeman

Odhaduje se, že tento nárůst (cen, pozn. Demagog.cz) bude pokračovat u elektřiny kolem 30 %, u plynu dokonce kolem 50 %.
Energetika
Pravda
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš odhaduje v rozhovoru pro Hospodářské noviny růst ceny elektřiny o jednu třetinu a ceny plynu o polovinu až dvě třetiny.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na tiskové konferenci z 13. prosince 2021 uvedl, že cena elektřiny poroste v příštím roce o 30 až 50 %, cena plynu pak dokonce o 50 až 70 %, odkazoval přitom na jednání se zástupci ČEZu. 

Generální ředitel této společnosti Daniel Beneš v rozhovoru pro Hospodářské noviny z 18. října 2021 odhadl lednový nárůst ceny elektřiny o téměř jednu třetinu a ceny plynu o polovinu až dvě třetiny. Server Novinky.cz pak uvádí odhad analytiků na růst ceny elektřiny až o 30 %, u plynu pak „o něco méně“. Energetický analytik Michal Les pak očekává zdražení elektřiny v průměru o 50 %.

Vzhledem ke shodě s vyjádřením bývalého ministra Havlíčka, a také s odhady ředitele ČEZu - největšího dodavatele energií v České republice, hodnotíme výrok prezidenta Zemana jako pravdivý. 

Miloš Zeman

Energetická politika je v pravomoci národních vlád a národních parlamentů a není nám (...) diktována Bruselem. To se týká i jaderné energie.
Energetika
Evropská unie
Pravda
Energetická politika spadá dle Smlouvy o fungování Evropské unie do tzv. sdílené pravomoci. To znamená, že o energetice rozhoduje jak EU, tak členský stát. Členskému státu ale náleží rozhodování v zásadních otázkách volby mezi energetickými zdroji a zásobování energií.

Abychom vysvětlili, o čem rozhoduje Evropská unie a o čem členský stát – či, slovy Miloše Zemana, co nám diktuje nebo nediktuje „Brusel“ – je potřeba si rozdělit pravomoci Evropské unie do tří oblastí. Evropská unie jedná buď výlučně (pravomoc v dané oblasti náleží pouze EU), nebo má sdílenou pravomoc (v oblasti může rozhodovat jak EU, tak členský stát), nebo má podpůrnou pravomoc, v rámci které nemůže přijímat právní předpisy a její role je tedy, jak název napovídá, pouze podpůrná.

Energetická politika (včetně jaderné energetiky) spadá (.pdf, čl. 4) do tzv. sdílené pravomoci. Smlouva o fungování Evropské unie pak dále specifikuje, jak toto sdílení pravomoci v oblasti energetické politiky funguje. Podle článku 194 odst. 2 (.pdf) přijímají orgány EU legislativní opatření. Nedotýkají se však „práva členského státu stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů, jeho volby mezi různými energetickými zdroji a základní skladby jeho zásobování energií“. Přestože se přístup ke článku 194 odst. 2 v čase mění, stále platí, že v základních otázkách energetické politiky rozhodují právě členské státy, nikoliv Evropská unie.

Byť Evropská unie nese část pravomocí v oblasti energetické politiky členských států, její pravomoc není výlučná. Klíčové pravomoci v oblasti využívání a výběru energetických zdrojů totiž naopak spadají výhradně do gesce členských zemí. Opravdu tak nelze hovořit o „diktátu Bruselu“. Z tohoto důvodu hodnotíme výrok Miloše Zemana jako pravdivý.

Miloš Zeman

Veřejně jsem říkal, že návrh státního rozpočtu tak, jak byl předložen, považuji za nedostatečně proinvestiční a nedostatečně úsporný.
Rozpočet 2022
Zavádějící
Prezident Miloš Zeman měl takovéto výhrady k návrhu státního rozpočtu z května. K přepracovanému návrhu, který Ministerstvo financí předložilo vládě v září a který je nyní aktuální, se ale nevyjádřil.

květnu 2021 představila tehdejší ministryně financí Alena Schillerová vládě materiál k přípravě státního rozpočtu na rok 2022. Tento předběžný návrh byl vládou 7. června schválen. Návrh mimo jiné počítal se schodkem 390 mld. Kč. Výše investic byla odhadnuta na 189 mld. Kč. 

28. srpna po schůzi s premiérem Babišem a ministryní financí Schillerovou uvedl mluvčí prezidenta na svém twitterovém účtu následující:

Dodal také, že: 

22. září se ministryně financí znovu setkala s prezidentem Zemanem na schůzi v Lánech. Hlavním tématem této schůze byl návrh státního rozpočtu. Ministryně podle svých slov seznámila prezidenta s přepracovaným návrhem rozpočtu, který mimo jiné počítal se schodkem 376,6 mld. Kč, tedy o 13,4 mld. Kč méně než návrh původní. Navíc také o 29 mld. navyšoval plánovaný rozpočet investic. Ministryně také uvedla (video, čas 4:06), že si prezident Zeman chce její návrh podrobně nastudovat a že o případném vetu nebo větších výhradách z prezidentovy strany nebyla řeč.

27. září vláda přepracovaný návrh státního rozpočtu na rok 2022 schválila (.pdf).

20. října vláda přepracovaný návrh státního rozpočtu schválila znovu, protože jej bylo nutné znovu schválit a opětovně předložit do Poslanecké sněmovny z důvodu proběhlých sněmovních voleb.

Prezident se k tomuto přepracovanému návrhu nijak veřejně nevyjádřil. Jeho srpnové vyjádření prostřednictvím mluvčího se vztahovalo k původnímu předběžnému návrhu Ministerstva financí z května, který se ale od zářijového přepracovaného návrhu, předloženého Poslanecké sněmovně, liší jak nižším schodkem, tak vyššími investicemi.

Miloš Zeman tedy správně uvádí, že k předloženému návrhu státního rozpočtu, respektive výši jeho schodku a plánovaných investic, měl výhrady. Tyto výhrady měl nicméně k návrhu rozpočtu, který od té doby Ministerstvo financí právě v těchto oblastech přepracovalo. K aktuálnímu návrhu rozpočtu se prezident nijak nevyjádřil. Jeho výrok proto hodnotíme jako zavádějící.

Miloš Zeman

(...) návrh, který jsem opakovaně vyjádřil při svých projevech o rozpočtu v Poslanecké sněmovně. Tento návrh spočívá ve zrušení daňových výjimek. Kdyby došlo ke zrušení všech daňových výjimek, říkal jsem, že by to ušetřilo 380 miliard korun. Což je téměř tolik, jako odhadovaný deficit státního rozpočtu v tomto roce.
Rozpočet 2021
Pravda
Miloš Zeman o potřebě zrušení daňových výjimek mluvil v Poslanecké sněmovně opakovaně. Naposledy v roce 2020 zmínil, že zrušení všech daňových výjimek a úlev by představovalo 380 mld. Kč. Letošní deficit činil na konci listopadu 401,5 mld. Kč.

O potřebě zrušení daňových výjimek mluvil Miloš Zeman v Poslanecké sněmovně v roce 2019, o rok později pak ve svém projevu k rozpočtu na 62. schůzi Poslanecké sněmovny uvedl: „Spočítali jsme s paní ministryní Schillerovou, že zrušení daňových výjimek a úlev by představovalo 380 miliard korun.“ Není však jisté, jak těchto 380 miliard spočítali, protože sama bývalá ministryně financí Alena Schillerová později v rozhovoru v České televizi zmiňovala 300 miliard, v druhém rozhovoru mluvila naopak o 330 miliardách.

Kromě slov ministryně máme poslední oficiální vyčíslení daňových úlev až z roku 2018, kdy mělo jít podle odhadů Ministerstva financí (MF) o celkovou hodnotu přes 500 miliard korun. Souhrn daňových úlev je vypočítán z daňových úlev daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Podle dokumentu (.pdf, str. 1) Kvantifikace daňových úlev v České republice za rok 2018, který byl vydán jako příloha Fiskálního výhledu Ministerstva financí, činily souhrnné daňové úlevy v roce 2018 520 miliard Kč (.pdf, str. 5).

Zároveň nicméně neexistuje (.pdf, str. 1) jednotná metodika pro výpočet těchto úlev a nejsou dána ani žádná jiná omezující pravidla podoby analýzy daňových úlev. Rozdíl odhadu MF a Aleny Schillerové tak může být způsoben právě jinou metodikou.

Deficit státního rozpočtu by měl v letošním roce podle zákona o státním rozpočtu činit 500 miliard korun, tento plán se však pravděpodobně nenaplní. Hospodaření státního rozpočtu totiž na konci listopadu skončilo deficitem ve výši 401,5 miliard korun, a lze tak předpokládat, že výsledný deficit za rok 2021 nebude o mnoho vyšší. Zmiňovaných 380 miliard tedy skutečně téměř dosahuje odhadovaného letošního schodku.

Miloš Zeman tedy správně uvádí, že o daňových výjimkách v minulosti v Poslanecké sněmovně mluvil a dokonce tehdy zmiňoval částku 380 miliard korun. Tato suma neodpovídá odhadům bývalé ministryně financí ani odhadům MF z roku 2018. Ty se sice výrazně liší, Miloš Zeman se ale se svými 380 mld. pohybuje mezi těmito odhady, které navíc nemají jednotnou metodiku. Jeho výrok tak hodnotíme jako pravdivý s výhradou.

Pro kontext doplňme, že daňová úleva představuje opatření (.pdf, str. 5), které je pro poplatníka výhodou ve formě nižší či později zaplacené daně ve srovnání se stavem, kdy by takové opatření v zákoně zahrnuto nebylo. Důvodem pro zavedení daňové úlevy může být podpora jiných veřejných politik (například snížení daně poplatníkům, jejichž ekonomickou aktivitu chce stát podpořit), dosažení vyšší efektivity daňového systému (například osvobození poplatníků s relativně nízkými či nulovými příjmy) či kombinace obojího.

Mezi daňové úlevy patří například osvobození od daně, položky snižující základ daně, položky snižující daň, snížená sazba daně aj. Konkrétněji u daně z příjmů fyzických osob patří mezi položky osvobozené od daně například příjem v podobě ocenění v oblasti kultury, příjem v podobě stipendia ze státního rozpočtu či z prostředků vysoké školy.

Miloš Zeman

(...) slevy na poplatníka, která je nejvyšší daňovou výjimkou.
Ekonomika
Pravda
Základní sleva na dani na poplatníka daně z příjmů fyzických osob představuje nejvyšší daňovou úlevu. V roce 2018 se pohybovala kolem 120 miliard korun za rok.

Daňová úleva představuje opatření (.pdf, str. 5), které je pro poplatníka výhodou ve formě nižší či později zaplacené daně ve srovnání se stavem, kdy by takové opatření v zákoně zahrnuto nebylo. Důvodem pro zavedení daňové úlevy může být podpora jiných veřejných politik (například snížení daně poplatníkům, jejichž ekonomickou aktivitu chce stát podpořit), dosažení vyšší efektivity daňového systému (například osvobození poplatníků s relativně nízkými či nulovými příjmy), či kombinace obojího.

Mezi daňové úlevy patří například osvobození od daně, položky snižující základ daně, položky snižující daň, snížená sazba daně aj. Konkrétněji u daně z příjmů fyzických osob patří mezi položky osvobozené od daně například příjem v podobě ocenění v oblasti kultury, příjem v podobě stipendia ze státního rozpočtu či z prostředků vysoké školy.

K ověření tohoto výroku budeme využívat dokument (.pdf) s názvem Kvantifikace daňových úlev v České republice za rok 2018 (dále jen Kvantifikace daňových úlev). Ten byl vydán jako příloha Fiskálního výhledu Ministerstva financí a obsahuje údaje, podle kterých činily souhrnné daňové úlevy v roce 2018 520 miliard Kč (.pdf, str. 5). Z toho více než tři čtvrtiny tvořily „položky snižující daň“ u daně z příjmů fyzických osob (DPFO), osvobození od daně u stejné daně, a také osvobození od daně u DPH.

Položek snižujících daň u DPFO (.pdf, str. 2) je celá řada (daňové zvýhodnění dětí, sleva na manžela/manželku nebo sleva na studenta. Výše všech těchto základních slev na poplatníka DPFO v roce 2018 činila přibližně 120 miliard Kč. Nejvýraznější (str. 3) z nich, co se týče dopadu na rozpočet, je základní sleva na dani pro poplatníka. 

To je jen o 14 miliard (.pdf, str. 5) méně než souhrnná hodnota jednotlivých osvobození u DPH. Jejich rozložení není k dispozici (str. 4), jedná se ale o osvobození nájmu z nemovitých věcí, finančních a pojišťovacích činností a několik dalších druhů úlev. Lze tak předpokládat, že celková suma slev na poplatníka je vyšší než jednotlivá osvobození od DPH.

Sleva na poplatníka tedy v českém daňovém systému podle nejnovějších dostupných údajů činila přibližně 120 miliard korun, a jednalo se tak v souhrnu o největší daňovou úlevu. Výrok prezidenta Zemana tak hodnotíme jako pravdivý.

Dodejme ještě, že v roce 2021 došlo ke zvýšení základní slevy na poplatníka o 3 000 Kč oproti roku 2020, další zvýšení o stejnou částku je pak schváleno také na rok 2022, kdy bude tato sleva činit 30 840 Kč.

Miloš Zeman

(...) citáty (...) od Aloise Rašína: „Blaho republiky budiž naším nejvyšším zákonem.
Pravda
Věta „Blaho republiky je nejvyšším zákonem!“ je skutečně citátem prvního československého ministra financí Aloise Rašína.

Alois Rašín byl českým politikem a ekonomem, jedním z odsouzených v procesu s Omladinou, později také účastníkem prvního odboje a funkcionářem Československé národní demokracie. V roce 1918 se stal prvním československým ministrem financí.

Prezident Zeman zmiňuje jeden z jeho nejslavnějších citátů, v němž Rašín uvedl (.pdf, str. 367): „Blaho republiky je nejvyšším zákonem!“ Rašínův citát Miloš Zeman nezmiňuje poprvé. Mluvil o něm například v Poslanecké sněmovně v letech 20002013.

Doplňme, že heslo obdobné tomu Rašínovu převzala (.pdf, str. 19) v roce 1926 také Národní obec fašistická.

Miloš Zeman

(...) citáty (...) Johna Kennedyho: „Neptejte se, co vaše země může udělat pro vás. Ptejte se, co vy můžete udělat pro svoji zemi.
Pravda
Bývalý americký prezident John Fitzgerald Kennedy skutečně řekl: „Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás. Ptejte se, co můžete vy udělat pro vaši zemi.“ Tento citát pronesl Kennedy při svém inauguračním projevu v lednu 1961.

John Fitzgerald Kennedy vyhrál prezidentské volby v roce 1960. Větu, kterou ve svém výroku uvádí Miloš Zeman, Kennedy pronesl při inauguraci, která se konala 20. ledna 1961. Do češtiny se dá přeložit následovně: „Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás. Ptejte se, co můžete vy udělat pro vaši zemi.“

Ke konci (video, čas 13:57) inauguračního projevu John F. Kennedy konkrétně prohlásil: „Ask not what your country can do for you ask what you can do for your country.“