Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

Energetická politika je v pravomoci národních vlád a národních parlamentů a není nám (...) diktována Bruselem. To se týká i jaderné energie.
Vánoční poselství, 26. prosince 2021
Evropská unie,
Energetika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Energetická politika spadá dle Smlouvy o fungování Evropské unie do tzv. sdílené pravomoci. To znamená, že o energetice rozhoduje jak EU, tak členský stát. Členskému státu ale náleží rozhodování v zásadních otázkách volby mezi energetickými zdroji a zásobování energií.

Plné odůvodnění

Abychom vysvětlili, o čem rozhoduje Evropská unie a o čem členský stát – či, slovy Miloše Zemana, co nám diktuje nebo nediktuje „Brusel“ – je potřeba si rozdělit pravomoci Evropské unie do tří oblastí. Evropská unie jedná buď výlučně (pravomoc v dané oblasti náleží pouze EU), nebo má sdílenou pravomoc (v oblasti může rozhodovat jak EU, tak členský stát), nebo má podpůrnou pravomoc, v rámci které nemůže přijímat právní předpisy a její role je tedy, jak název napovídá, pouze podpůrná.

Energetická politika (včetně jaderné energetiky) spadá (.pdf, čl. 4) do tzv. sdílené pravomoci. Smlouva o fungování Evropské unie pak dále specifikuje, jak toto sdílení pravomoci v oblasti energetické politiky funguje. Podle článku 194 odst. 2 (.pdf) přijímají orgány EU legislativní opatření. Nedotýkají se však „práva členského státu stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů, jeho volby mezi různými energetickými zdroji a základní skladby jeho zásobování energií“. Přestože se přístup ke článku 194 odst. 2 v čase mění, stále platí, že v základních otázkách energetické politiky rozhodují právě členské státy, nikoliv Evropská unie.

Byť Evropská unie nese část pravomocí v oblasti energetické politiky členských států, její pravomoc není výlučná. Klíčové pravomoci v oblasti využívání a výběru energetických zdrojů totiž naopak spadají výhradně do gesce členských zemí. Opravdu tak nelze hovořit o „diktátu Bruselu“. Z tohoto důvodu hodnotíme výrok Miloše Zemana jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Špatný rok Miloše Zemana

Vánoční poselství, 26. prosince 2021

Prezident Zeman již tradičně promluvil na Druhý svátek vánoční k občanům, tentokrát však jeho proslov příliš povzbudivý nebyl. Česko podle něj čelí třem druhům nebezpečí. Posouzení závažnosti problémů dnešní doby ponecháme jiný...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů