Demagog.cz

Miloš Zeman
Miloš Zeman (SPO)
Prezident České republiky
Povinné očkování existuje v případě celé řady nemocí.
Vánoční poselství, 26. prosince 2021
Zdravotnictví

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

V České republice je zavedena povinnost pravidelného očkování všech občanů proti vybraným infekčním onemocněním.

Situaci ohledně povinných očkování v České republice upravuje vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. 

Mezi povinná pravidelná očkování patří ta proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, také proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. V rizikových případech definovaných v příloze č. 2 této vyhlášky je povinné také očkování proti tuberkulóze. 

Vakcinace proti těmto onemocněním je plně hrazena z veřejného pojištění a řídí se očkovacím kalendářem (.pdf). Povinnost podrobit se očkování pak vychází ze zákona o ochraně veřejného zdraví, který o této povinnosti v § 46 mluví, a to s odkazem na již zmíněnou prováděcí vyhlášku.

Dodejme také, že 10. prosince 2021 byla zveřejněna novelizace zmíněné vyhlášky, která od března 2022 zavádí povinné očkování proti onemocnění covid-19 pro osoby starší 60 let. Tato povinnost platí také pro zaměstnance sociálních a zpravodajských služeb, pro členy jednotek IZS a vojáky. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ovšem už na začátku prosince (tedy ještě před jmenováním současné vlády) avizoval, že vláda Petra Fialy povinné očkování proti covidu-19 pro tyto skupiny obyvatel zruší.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů