Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

(...) slevy na poplatníka, která je nejvyšší daňovou výjimkou.
Vánoční poselství, 26. prosince 2021
Ekonomika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Základní sleva na dani na poplatníka daně z příjmů fyzických osob představuje nejvyšší daňovou úlevu. V roce 2018 se pohybovala kolem 120 miliard korun za rok.

Plné odůvodnění

Daňová úleva představuje opatření (.pdf, str. 5), které je pro poplatníka výhodou ve formě nižší či později zaplacené daně ve srovnání se stavem, kdy by takové opatření v zákoně zahrnuto nebylo. Důvodem pro zavedení daňové úlevy může být podpora jiných veřejných politik (například snížení daně poplatníkům, jejichž ekonomickou aktivitu chce stát podpořit), dosažení vyšší efektivity daňového systému (například osvobození poplatníků s relativně nízkými či nulovými příjmy), či kombinace obojího.

Mezi daňové úlevy patří například osvobození od daně, položky snižující základ daně, položky snižující daň, snížená sazba daně aj. Konkrétněji u daně z příjmů fyzických osob patří mezi položky osvobozené od daně například příjem v podobě ocenění v oblasti kultury, příjem v podobě stipendia ze státního rozpočtu či z prostředků vysoké školy.

K ověření tohoto výroku budeme využívat dokument (.pdf) s názvem Kvantifikace daňových úlev v České republice za rok 2018 (dále jen Kvantifikace daňových úlev). Ten byl vydán jako příloha Fiskálního výhledu Ministerstva financí a obsahuje údaje, podle kterých činily souhrnné daňové úlevy v roce 2018 520 miliard Kč (.pdf, str. 5). Z toho více než tři čtvrtiny tvořily „položky snižující daň“ u daně z příjmů fyzických osob (DPFO), osvobození od daně u stejné daně, a také osvobození od daně u DPH.

Položek snižujících daň u DPFO (.pdf, str. 2) je celá řada (daňové zvýhodnění dětí, sleva na manžela/manželku nebo sleva na studenta. Výše všech těchto základních slev na poplatníka DPFO v roce 2018 činila přibližně 120 miliard Kč. Nejvýraznější (str. 3) z nich, co se týče dopadu na rozpočet, je základní sleva na dani pro poplatníka. 

To je jen o 14 miliard (.pdf, str. 5) méně než souhrnná hodnota jednotlivých osvobození u DPH. Jejich rozložení není k dispozici (str. 4), jedná se ale o osvobození nájmu z nemovitých věcí, finančních a pojišťovacích činností a několik dalších druhů úlev. Lze tak předpokládat, že celková suma slev na poplatníka je vyšší než jednotlivá osvobození od DPH.

Sleva na poplatníka tedy v českém daňovém systému podle nejnovějších dostupných údajů činila přibližně 120 miliard korun, a jednalo se tak v souhrnu o největší daňovou úlevu. Výrok prezidenta Zemana tak hodnotíme jako pravdivý.

Dodejme ještě, že v roce 2021 došlo ke zvýšení základní slevy na poplatníka o 3 000 Kč oproti roku 2020, další zvýšení o stejnou částku je pak schváleno také na rok 2022, kdy bude tato sleva činit 30 840 Kč.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Špatný rok Miloše Zemana

Vánoční poselství, 26. prosince 2021

Prezident Zeman již tradičně promluvil na Druhý svátek vánoční k občanům, tentokrát však jeho proslov příliš povzbudivý nebyl. Česko podle něj čelí třem druhům nebezpečí. Posouzení závažnosti problémů dnešní doby ponecháme jiný...