Alexandr Vondra
ODS

Alexandr Vondra

Severoatlantická aliance potvrzuje opakovaně, že je otevřenou organizací, že jaksi nechce rozhodovat o jiných bez nich.
Interview ČT24, 22. února 2022
Obrana, bezpečnost, vnitro,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Otevřenost NATO vychází z Washingtonské smlouvy, podle níž může Aliance rozhodnout o přizvání jakéhokoli dalšího státu v Evropě. Na základě mezinárodních dohod také NATO respektuje právo každé země svobodně si zvolit, k jakým smlouvám či aliancím se připojí.

Plné odůvodnění

Otevřenost NATO je zakotvena v článku 10 Washingtonské smlouvy z roku 1949, která je zakládajícím dokumentem Aliance. Smlouva uvádí, že členství v NATO je otevřeno každému evropskému státu, „který je schopen napomáhat rozvoji zásad této smlouvy a přispět k bezpečnosti severoatlantické oblasti“. Na přizvání dalšího státu do Aliance se přitom musí jednomyslně dohodnout všechny členské země NATO. Každý přizvaný stát se pak může stát smluvní stranou tím, že uloží u vlády Spojených států amerických svou listinu o přistoupení, o čemž jsou všichni členové NATO informováni.

NATO zároveň deklaruje, že respektuje (.pdf, str. 1) právo každé země zvolit si vlastní bezpečnostní opatření. Každá suverénní země má právo si sama zvolit, zda se připojí k jakékoli smlouvě nebo alianci. Tento základní princip je zakotven v mezinárodních dohodách, včetně helsinského Závěrečného aktu (.pdf, str. 4) a Pařížské charty pro novou Evropu (.pdf, str. 6). Členské země NATO se také mohou rozhodnout Alianci opustit (.pdf, str. 1). Článek 13 Washingtonské smlouvy výslovně dává spojencům právo odejít, pokud si to přejí.

Otevřenost NATO potvrdil i generální tajemník Jens Stoltenberg v rozhovoru pro ruské rádio Echo Moskvy na konci ledna tohoto roku. V rozhovoru zmiňuje, že dveře NATO jsou otevřené, Aliance však zároveň žádný národ nenutí do nich vstoupit. „Respektujeme svobodná, demokratická a nezávislá rozhodnutí svobodných a nezávislých národů. Nikdy tedy nebudeme nutit žádnou zemi ke vstupu do NATO. Respektujeme také suverénní rozhodnutí každého národa zvolit si svou vlastní cestu, což je také zakotveno např. v helsinském Závěrečném aktu a mnoha dalších dokumentech, ke kterým se přihlásilo i Rusko.“ Tuto myšlenku Jens Stoltenberg dlouhodobě prezentuje například také na twitteru.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Alexandr Vondra o Ukrajině v předvečer války

Interview ČT24, 22. února 2022

Putinův zlomový projev, v němž uznal nezávislost Doněcké a Luhanské lidové republiky, byl předzvěstí invaze. Situaci na Donbase, ruské požadavky či vstup Ukrajiny do NATO rozebíral europoslanec Alexandr Vondra (ODS) v rozhovoru...