Petr Fiala
ODS

Petr Fiala

Už na minulé neformální Evropské radě jsme se domluvili, a je to i v těch závěrech, že cíl Evropské unie je tu závislost (na dodávkách energií z Ruska, pozn. Demagog.cz) co nejrychleji snížit.
Ptám se já, 22. března 2022
Zahraniční politika,
Energetika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Na neformálním zasedání Evropské rady ve Versailles ve dnech 10.–11. března se lídři evropských zemí shodli mimo jiné na snížení energetické závislosti na Rusku. Dohodli se na konkrétních krocích, které mají zajistit evropskou nezávislost na ruských fosilních palivech.

Plné odůvodnění

Premiér Petr Fiala ve svém vyjádření odkazuje na neformální zasedání Evropské rady, které proběhlo ve Versailles ve dnech 10. až 11. března 2022 (.pdf). 

Vrcholní zástupci států Evropské unie se zde dohodli mimo jiné na snížení energetické závislosti na Rusku. Jednali například o tom, jak zajistit bezpečnost dodávek energie s ohledem na současnou situaci na Ukrajině a také s ohledem na cíle tzv. Zelené dohody pro Evropu, podle níž by měla Unie do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality

Evropští představitelé se ve Versailles dohodli (.pdf, str. 5–6) na „co nejrychlejším postupném ukončení“ závislosti EU na dovozu ruského plynu, ropy a uhlí. Podle závěrů zasedání by k tomu mělo dojít prostřednictvím:  

  • rychlejšího snižování celkové závislosti na fosilních palivech při zohlednění vnitrostátních podmínek,
  • diverzifikace dodávek a tras, mimo jiné prostřednictvím zkapalněného zemního plynu a bioplynu,
  • dalšího rozvoje trhu EU s vodíkem,
  • urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie,
  • zlepšení propojení evropských elektroenergetických a plynárenských sítí,
  • posílení nouzového plánování EU v oblasti bezpečnosti dodávek,
  • zlepšení energetické účinnosti a podpory oběhovosti.

Doplňme, že tyto cíle byly podpořeny (.pdf, str. 5) také na formálním zasedání Evropské rady z 24. a 25. března. „Evropská unie co nejdříve postupně ukončí závislost na dovozu ruského plynu, ropy a uhlí, jak je uvedeno ve Versailleském prohlášení,“ stojí v závěrech. 

Evropští představitelé ve Versailles také vyzvali Evropskou komisi, aby do konce května 2022 navrhla podrobnou podobu plánu REPowerEU, jehož cílem jeučinit Evropu nezávislou na ruských fosilních palivech v dostatečném předstihu před rokem 2030“. Doplňme, že nástin tohoto plánu Komise představila už 8. března, neobsahuje nicméně například podrobnější časový harmonogram.

Výrok jsme zmínili

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů