Petr Fiala
ODS

Petr Fiala

Ta evropská závislost, ono se to liší zemi od země, ale v průměru je dneska Evropská unie závislá z nějakých 40 % na ruském plynu, tedy 40 % spotřeby plynu jde z Ruska.
Ptám se já, 22. března 2022
Ekonomika,
Energetika,
Invaze na Ukrajinu,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Evropská unie dováží z Ruska v průměru 45 % celkového dovozu plynu do EU. 40 % spotřeby EU skutečně tvoří ruský plyn.

Plné odůvodnění

Podle posledních dat Mezinárodní energetické agentury (IEA) za rok 2021 činil v Evropské unii dovoz ruského plynu 45 % z celkového dovozu plynu do EU. Zároveň plyn z Ruska tvořil téměř 40 % z veškeré spotřeby plynu v Unii.

Pro kontext dodejme, že v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu sílí hlasy, které žádají snížení závislosti evropských zemí na ruském plynu. Mezi státy se pochopitelně míra závislosti na ruském plynu liší, u některých severo- a východoevropských zemí (Finsko, Lotyšsko) ale dosahuje i více než 90 %.

8. března Evropská komise (EK) uvedla, že plánuje v letošním roce snížit závislost na ruském plynu v EU až o dvě třetiny a uspíšit ukončení dodávek plynu z Ruska tak, aby k němu došlo „dříve než v roce 2030“. Přesný časový plán nicméně Komise nezmiňuje (.pdf). Takto razantního snížení závislosti na ruském plynu chce EK dosáhnout díky rychlejšímu přechodu na alternativní dodávky plynu, většímu využívání biometanu a vodíku nebo díky navýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů. EK zároveň navrhuje, aby členské státy povinně před začátkem topné sezóny, tedy do 1. října, naplnily zásobníky na plyn z 90 %.

Ke snížení závislosti Evropy na ruském plynu by měla přispět také větší těžba zemního plynu v Norsku, které je dlouhodobě druhým největším dovozcem plynu do EU. Norská vláda 16. března vydala nové povolenky na jeho těžbu. Zvýšené dodávky z Norska by mohly pokrýt spotřebu 1,4 milionu evropských domácností. Doplňme, že kromě Norska do EU dováží větší množství plynu také Alžírsko, Katar, Spojené státy či Spojené království.

Komplikací pro snižování závislosti na Rusku je nicméně například omezení těžby plynu v Nizozemsku. Nizozemská vláda totiž 14. března schválila snížení těžby v oblasti Groningen, největším ložisku zemního plynu v EU, a to až o 40 %. Uveďme, že rozhodnutí vlády je v souladu s již dříve představeným plánem na postupné ukončení těžby v Groningenu, jelikož kvůli ní v Nizozemsku poměrně často dochází k zemětřesením. V roce 2019 tak množství zemního plynu z tohoto ložiska bylo schopné pokrýt už jen 2,3 % celkové spotřeby EU, oproti 10,5 % v roce 2014.

Premiér Fiala má tedy pravdu, že na celkové spotřebě plynu v EU se ze 40 % podílí ruský plyn. V případě podílu, který na celkovém dovozu plynu do EU tvoří plyn z Ruska, se poté jedná o podobné číslo, konkrétně 45 %. Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili