Petr Fiala
ODS

Petr Fiala

U některých zemí je to 90 % i více (závislost na zemním plynu z Ruska, pozn. Demagog.cz).
Ptám se já, 22. března 2022
Ekonomika,
Energetika,
Invaze na Ukrajinu,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Některé státy EU jsou skutečně výrazně závislé na ruském plynu. V roce 2020 činila míra závislosti Finska a Lotyšska více než 90 %.

Plné odůvodnění

Předně uveďme, že Petr Fiala hovoří (video, 19:48) o podílu, který tvoří ruský plyn na celkové spotřebě plynu jednotlivých států EU. Data vypovídající o tomto ukazateli za rok 2021 se nám nepodařilo dohledat, prozatím byla zveřejněna pouze data za rok 2020. V rámci našeho odůvodnění proto budeme vycházet z těchto posledních dostupných dat, která publikovala evropská Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).

Ze zemí Evropské unie je dle statistiky za rok 2020 na ruském plynu nejvíce závislé Finsko, a to z 94 %, a Lotyšsko, kde ruský plyn tvořil 93 % celkové spotřeby zemního plynu. 

Na ruském plynu jsou významně závislé například také Česká republika (66 %), Slovensko (70 %) či Bulharsko (77 %). Velký objem ruského plynu pro vlastní spotřebu čerpají Německo (49 %), Itálie (46 %) a Polsko (40 %). 

Naopak nejnižší procenta ze všech členských států EU můžeme konstatovat u Irska (0 %), Rumunska (10 %) a Nizozemska (11 %). 

Pro kontext dodejme, že dle dat za rok 2020 průměrná závislost Evropské unie na ruském plynu, co se týče podílu na spotřebě, činila 36 %.

Pro zajímavost můžeme doplnit údaje o dvojici kandidátského a jednoho potenciálně kandidátského státu EU, kterými jsou Severní Makedonie a Bosna a Hercegovina. Sto procent spotřeby v obou zemích představuje ruský plyn. 

Jelikož z posledních dostupných dat vyplývá, že spotřeba plynu některých evropských zemí je opravdu z více než 90 % uspokojována ruským plynem, hodnotíme výrok premiéra Petra Fialy jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili