Zdeněk Hřib
Piráti

Zdeněk Hřib

Je schválena novela, která nám umožňuje lepší přístup k informacím, také dává platformám (typu Airbnb, pozn. Demagog.cz) určité povinnosti.
E15, 5. září 2022
Komunální volby 2022,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Parlament v dubnu 2020 přijal vládní návrh novely, která zavedla pro platformy typu Airbnb povinnost předat živnostenskému úřadu na žádost informace o poskytovateli ubytování, adrese bytu či počtu a ceně uzavřených ubytovacích smluv.

Plné odůvodnění

Působení ubytovacích platforem typu Airbnb v Česku reguluje zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Ten byl v nedávné době několikrát novelizován, Zdeněk Hřib ale nejspíš poukazuje na novelu z dubna 2020, která se týkala právě nové povinnosti sdílení informací s úřady.

Návrh na změnu zákona Poslanecké sněmovně za vládu předložila 2. dubna 2020 tehdejší ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Novela zavádí (.pdf) institut online zprostředkování (str. 1) „tak, že zprostředkovatel prostřednictvím komunikace na dálku je povinen sdělit obecnímu živnostenskému úřadu na výzvu informace týkající se počtu uzavřených smluv, cenu za tyto služby, adresu místa poskytování služeb a označení poskytovatele služby“ (str. 9).

Novelu vláda předložila mj. v souvislosti (.pdf, str. 3) s epidemií covidu-19 a s tím spojenou potřebou mít přehled o ubytovaných hostech. Důvodová zpráva se ale zmiňuje i o obecné potřebě regulace ubytovacích platforem: „Poskytování služeb v rámci sdílené ekonomiky je (…) obtížně kontrolovatelnou oblastí, neboť kontrolní orgány nedisponují relevantními informacemi o poskytovatelích služeb (např. v případě poskytování ubytovacích služeb nedisponují informacemi o osobách poskytujících ubytování a o nemovitostech, které jsou k tomuto účelu využívány).“

Novela tedy zavedla pro provozovatele digitálních ubytovacích platforem povinnost na vyžádání sdělit do 30 dnů živnostenskému úřadu, kdo je poskytovatelem ubytování, počet uzavřených smluv o ubytování, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu bytu. Živnostenský úřad, který od platformy získá potřebná data, je nově oprávněn (.pdf, str. 5) některé z těchto informací předat i jiným orgánům státní správy (např. i hygienickým stanicím).

Samotný návrh novely Sněmovna projednala ve stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání a proti návrhu nakonec nehlasoval žádný poslanec ani senátor. Prezident zákon podepsal 23. dubna a o den později novela vyšla ve Sbírce zákonů.

Doplňme, že o schválení jiné novely regulující podnikání Airbnb a dalších platforem už delší dobu usiluje také hl. město Praha. V rámci své zákonodárné iniciativy dříve pražské zastupitelstvo Poslanecké sněmovně předložilo několik návrhů na změnu zákonů v oblasti regulace cestovního ruchu. Například v listopadu 2021 Praha Poslanecké sněmovně předložila návrh novely živnostenského zákona (.pdf), kterým chtěla rozšířit pravomoci obce v souvislosti s regulací ubytovacích služeb (str. 4). Sněmovna však první čtení návrhu v lednu 2022 přerušila (.pdf). Stejný návrh (.pdf) hlavní město předložilo už v červenci 2020. Nedostal se ovšem ani do prvního čtení a jeho projednávání skončilo s koncem minulého volebního období. Naposledy návrh týkající se informační povinnosti platforem připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Zatím se jedná pouze o pracovní materiál k připomínkování občany a zájmovými skupinami, který Sněmovně dosud nebyl předložen.

Výrok jsme zmínili

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů