Zdeněk Hřib
Piráti

Zdeněk Hřib

Teď je ona přepravní kapacita (podíl cyklodopravy na celkové přepravní práci, pozn. Demagog.cz) kolem jednoho procenta.
E15, 5. září 2022
Doprava,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Podle dostupných statistik cyklodoprava dlouhodobě tvoří 1 až 2 % ze všech využívaných druhů přepravy v Praze.

Plné odůvodnění

Podle Koncepce rozvoje cyklistické dopravy hlavního města do roku 2020 (.pdf, str. 3) se podíl lidí využívajících k přepravě po Praze kolo více než jednou týdně v roce 2008 pohyboval okolo 1,5 %, v roce 2009 poté kolem 2,2 %.

V roce 2014 zveřejnil server mestemnakole.cz článek věnující se potenciálu cyklodopravy v Praze, ve kterém uvádí, že se podíl cyklistické dopravy pohybuje mezi 1 až 2 % (v závislosti na použité metodice výpočtu). Potenciál cyklodopravy v hlavním městě zmíněný web odhadoval na 5 %.

V roce 2019 náměstek primátora Adam Scheinherr řekl, že „podpora cyklodopravy ze strany města odpovídá jejímu podílu v rámci městské dopravy, což jsou zhruba dvě procenta“.

Poslední dostupná data obsahuje Ročenka (.pdf, str. 6, 19) dopravy Technické správy komunikací hl. m. Prahy z roku 2021. V rámci tzv. dělby přepravní práce, která udává poměr využívání jednotlivých dopravních prostředků, podle tohoto dokumentu odpovídal podíl cyklodopravy v Praze 1,1 %.

Zdroj: Tsk-praha.cz (.pdf, str. 6)

Vzhledem ke všem dostupným datům hodnotíme výrok jako pravdivý. 

Výrok jsme zmínili

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů