Demagog.cz

Petr Fiala
Petr Fiala (ODS)
Předseda vlády ČR
Připravili jsme úsporný tarif, který funguje, odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie, to vše už lidé v těchto měsících pociťují.
Respekt, 7. listopadu 2022
Energetika

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Vláda schválila úsporný tarif, v rámci něhož získaly domácnosti od 1. října 2022 jednorázový příspěvek, který dodavatelé promítají do výše záloh na elektřinu. Vláda také rozhodla o snížení poplatku za obnovitelné zdroje na nulu, což v zálohách zohledňuje např. společnost ČEZ. 

Úsporný tarif

Návrh novely energetického zákona, která následně umožnila zavedení tzv. úsporného tarifu, schválil kabinet Petra Fialy v červnu letošního roku. Konkrétní podobu tohoto opatření, které má pomoci domácnostem s úhradou zvýšených cen energií, vláda schválila formou nařízení 24. srpna.

Úsporný tarif má formu jednorázového příspěvku, jehož výše se odvíjí od distribuční sazby elektřiny, kterou daná domácnost používá. V případě sazeb, které jsou určeny pro domácnosti s nižší spotřebou nebo využívající běžné spotřebiče (D01d, D02dD25d), získávají domácnosti automaticky příspěvek ve výši 3,5 tisíce korun. V případě distribučních sazeb určených pro domácnosti s vyšší spotřebou, které topíelektřinou (D26d, D35d, D45d, D56dD57d), vláda příspěvek stanovila na 2 tisíce korun.

Výši příspěvku mají dodavatelé energií povinnost promítnout do záloh na elektřinu, a to s platností od 1. října 2022. Úsporný tarif bude v platnosti do konce letošního roku, celkem tedy potrvá tři měsíce. V roce 2023 ho nahradí v říjnu schválené zastropování cen energií.

Upřesněme ovšem, že dodavatel energií má povinnost zohlednit plnou výši příspěvku v „řádném vyúčtování dodávek“, v pravidelných zálohách existuje povinnost zohlednit minimálně třetinu daného příspěvku. Reálně se tak celý příspěvek může projevit až při nejbližším vyúčtování.

Přesto z vyjádření mluvčích energetických společností ČEZ a PRE vyplývá, že dodavatelé do říjnových záloh promítají celou výši příspěvku. Výjimkou jsou zákazníci, kteří hradí platby skrze trvalý příkaz k úhradě. U nich nemá dle Karla Hanzelky, mluvčího PRE, dodavatel energií možnost příspěvek okamžitě promítnout do záloh, zákazníci tak musí počkat na vyúčtování nebo kontaktovat svého dodavatele a domluvit se na snížení záloh.

Odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie

Plán na odpuštění poplatků za obnovitelné (přesněji podporované) zdroje energie, tzv. POZE, vláda schválila v červnu současně s úsporným tarifem. 22. června konkrétně vydala nařízení, kterým od 1. října došlo k navýšení prostředků, jimiž stát dotuje náklady na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Podle zákona č. 165/2012 Sb. mají výrobci elektřiny „z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla“ právo získat finanční podporu za každou vyrobenou MWh energie. Celkové náklady na tuto podporu přitom částečně financuje stát a mimo jiné také samotní odběratelé – právě prostřednictvím poplatků, které jsou součástí plateb za elektřinu.

Výši prostředků, které poskytuje stát, určuje podle zákona vláda, a to tak, aby spolu s ostatními zdroji pokryly celkové předpokládané náklady na podporu obnovitelných zdrojů v daném roce. Díky navýšení státního financování se tak v důsledku snížila suma, kterou musí zaplatit odběratelé elektřiny. Na tuto skutečnost následně zareagoval Energetický regulační úřad, který výši poplatku podle zákona stanovuje. Od 1. října 2022 snížil částku, z níž se poplatek za POZE vypočítává (.pdf, str. 25), na nulu (.pdf, str. 2).

Do 1. října odpovídala maximální výše poplatku za POZE 495 Kč/MWh (.pdf, str. 25) bez DPH, tedy v médiích často zmiňovaným 599 Kč/MWh s DPH. V současnosti je poplatek nulový. Na rozdíl od úsporného tarifu se toto snížení nevztahuje pouze na domácnosti, ale také na firmy.

Společnost ČEZ na svém webu např. uvádí, že odpuštění poplatku za POZE a úsporný tarif zohledňuje ve výši záloh od 1. října. Dle mluvčího PRE Karla Hanzelky se ovšem odpuštění poplatku může u některých zákazníků projevit až v ročním vyúčtování.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů