Petr Fiala
ODS

Petr Fiala

(...) navýšení peněz na Ministerstvo školství (v rozpočtu na příští rok, pozn. Demagog.cz), sedmnáct miliard navíc na vzdělávání.
Respekt, 7. listopadu 2022
Školství, věda, kultura,
Ekonomika,
Rozpočet 2022,
Rozpočet 2023,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Návrh státního rozpočtu na rok 2023 počítá s tím, že výdaje Ministerstva školství (bez započítání výdajů krytých ze zahraničních zdrojů) budou činit 253,6 miliardy Kč. To je podle dokumentů Ministerstva financí o 16,9 miliardy Kč více než v roce 2022.

Plné odůvodnění

Podle zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v tomto roce k dispozici celkem 249,5 miliardy Kč. Z této částky přitom 12,8 miliardy Kč přitom pokrývají prostředky z EU a tzv. finančních mechanismů (FM), tedy zahraniční zdroje. Výdaje státního rozpočtu na školství tedy z českých zdrojů (bez započtení EU a FM) činily dohromady 236,7 miliardy. S dalším navýšením (.pdf, str. 19) rozpočtu MŠMT pak počítá návrh novely státního rozpočtu na letošní rok, k jehož schválení nicméně prozatím nedošlo. 

Podle návrhu státního rozpočtu na rok 2023, o němž ve výroku mluví Petr Fiala, by mělo MŠMT v příštím roce pracovat s prostředky v celkové výši 263,9 miliardy korun (.pdf, str. 32). Bez zahrnutí výdajů, které jsou kryté zdroji ze zahraničí, činí celková částka 253,6 miliardy korun (.pdf, sešit B, str. 53). „Proti roku 2022 jsou celkové výdaje kapitoly (Ministerstva školství, pozn. Demagog.cz) na rok 2023 navýšeny o 16,9 mld. Kč, tj. o 7,15 % (bez započtení výdajů krytých příjmy ze zahraničních zdrojů),” uvádí k tomu dokument Ministerstva financí. Návrh rozpočtu nyní čeká na schválení Poslaneckou sněmovnou, jež ho 26. října 2022 projednala v prvním čtení.

Návrh rozpočtu na rok 2023 tedy skutečně počítá s tím, že prostředky pro MŠMT, které jsou financované z českých zdrojů, stoupnou o přibližně 17 miliard korun oproti nyní platnému rozpočtu na rok 2022. Výrok proto hodnotíme jako pravdivý. Pro úplnost však doplňme, že při započítání českých i zahraničních zdrojů by se celkový rozpočet MŠMT v roce 2023 meziročně zvýšil o 14,4 mld. Kč.

Navzdory navrženému navýšení pak rozpočet MŠMT kritizuje například spolek Pedagogická komora, jenž upozorňuje na některé nedostatky návrhu. Poukazuje například na nedostatečné zohlednění inflace, co se týče růstu mezd pedagogických pracovníků. „Platy pedagogických pracovníků nominálně vzrostou o 4 %, ale kvůli vysoké inflaci (aktuálně 17 %) dojde k jejich reálnému poklesu,“ komentuje web Pedagogické komory navržený rozpočet.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Petr Fiala po návratu z Kyjeva

Respekt, 7. listopadu 2022

Windfall tax, pomoc Ukrajině a revize vztahů s Ruskem a Čínou; o tom všem mluvil Petr Fiala v rozsáhlém rozhovoru pro týdeník Respekt. V naší nejnovější analýze najdete všechny faktické výroky z rozhovoru, tradičně včetně detai...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů