Alena Schillerová
ANO

Alena Schillerová

Za 2022 největší nárůst (ukazatele dluhu ku HDP v rámci EU, pozn. Demagog.cz).
Partie Terezie Tománkové, 12. února 2023
Evropská unie,
Ekonomika,

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Zkrácené odůvodnění

V době výroku nejsou veřejně dostupná data, která by poskytovala informace o zadluženosti evropských zemí za celý rok 2022. Eurostat, který zadluženost členských států EU porovnává, ve své poslední zprávě hovoří pouze o období do 3. kvartálu roku 2022.

Plné odůvodnění

Alena Schillerová (ANO 2011) mluvila o České republice jako o zemi s největším nárůstem vládního dluhu v roce 2022 v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) v rámci Evropské unie. Výrokem reagovala na tvrzení Miloše Vystrčila, který zmiňoval, že v roce 2021 mělo Česko ze zemí EU největší nárůst dluhu v poměru k HDP.

Souhrnné údaje o vývoji zadlužení států Evropské unie pravidelně zveřejňuje statistický úřad Evropské unie Eurostat. Podle jeho dat se v případě roku 2021 Česko skutečně umístilo na první příčce v tempu zadlužování a vládní dluh v poměru k HDP tehdy meziročně narostl o 4,2 p. b. (.pdf, str. 2, 4).

Pokud jde o aktuálnější data, poslední zprávu (.pdf) o vývoji zadlužení Eurostat publikoval 23. ledna 2023. Zpráva však pracuje pouze s daty do 3. čtvrtletí roku 2022. V meziročním srovnání ve 3. kvartálu vládní dluh Česka v poměru k HDP rostl nejrychleji ze zemí EU (.pdf, str.  3, 5), zadlužení se přitom konkrétně zvýšilo o 4,7 p. b. ze 40,4 % na 45,2 % HDP. Data za celý rok nicméně ještě zveřejněna nebyla a celkové pořadí jednotlivých států za rok 2022 tak ještě není k dispozici. 

Pro úplnost doplňme, že pořadí jednotlivých zemí v žebříčku rychlosti zadlužování se v průběhu roku může měnit. V prvním čtvrtletí 2022 byla Česká republika např. na čtvrtém místě (.pdf, str.  3). Proměnlivé pořadí i rychlost růstu dluhu byly i v průběhu roku 2021 (.pdf; .pdf; .pdf, vše str. 2). Pouze na základě dat ze 3. čtvrtletí 2022 tak nelze s jistotou říci, že Česká republika zůstala na první, nejhorší příčce i na konci roku 2022.

Na závěr shrňme, že přestože v minulosti rostl dluh České republiky nejrychleji ze všech členských států EU, ke dni námi ověřované debaty nejsou dostupná aktuální data, která by poskytovala náhled na zadluženost zemí EU za celý rok 2022. Výrok proto hodnotíme jako neověřitelný. 

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Důchodová reforma pohledem vlády a opozice

Partie Terezie Tománkové, 12. února 2023

Po prezidentských volbách se roztrhl pytel s návrhy reforem, vláda mj. zvažuje i úpravu důchodového systému, včetně důchodového věku. Právě o tom byla řeč v nedělní Partii Terezie Tománkové. Výroky Miloše Vystrčila a Aleny Schi...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů