Andrej Babiš
ANO

Andrej Babiš

V Evropě mají Francie, Itálie, Řecko, Slovensko (věk odchodu do důchodu, pozn. Demagog.cz) 62 let.
Právo, 18. února 2023
Sociální politika,
Evropská unie,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Odchod do penze je ve Francii a Řecku po splnění určitých podmínek možný v 62 letech. Na Slovensku nyní důchodový věk činí přibližně 62–63 let. V Itálii mohou jít lidé do penze při splnění dané doby pojištění v 62 letech, nemohou nicméně získat více než 5násobek minimální penze.

Plné odůvodnění

Francie

Ve Francii momentálně existují dvě hranice odchodu do důchodu. Základní věk odchodu do penze je stanoven na 62 let, plnou výši důchodu přitom lidé dostanou v případě, že pojištění platili určený počet čtvrtletí. Francouzi narození v roce 1961 (kterým bude 62 let v roce 2023) tak například musí do systému přispívat minimálně 168 čtvrtletí, tedy 42 let. Délka nutné doby pojištění se pro další ročníky zvyšuje, podle současných pravidel tak budou lidé narození v roce 1973 a později moci odejít do důchodu v 62 letech, jestliže do systému přispívali minimálně 43 let. Druhou hranicí je věk 67 let, kdy je plná penze vyplácena v každém případě.

Itálie

Itálii je základní věk odchodu do důchodu stanovený na 67 let s podmínkou, že minimální doba pojištění je alespoň 20 let. Pro rok 2023 nicméně také platí tzv. kvóta 103, dle níž mohou do důchodu odejít lidé v 62 letech, pokud do důchodového systému přispívali nejméně 41 let. Výše důchodu se jim v takovém případě nekrátí jako u klasického předčasného odchodu do penze, do jejich 67 let ale nemůže přesáhnout pětinásobek minimálního důchodu, tedy dohromady 2 700 eur za měsíc (tj. přibližně 64 tisíc Kč).

Pro úplnost je vhodné zmínit, že průměrná výše italského důchodu v roce 2022 odpovídala přibližně 1 200 eur měsíčně. Dle dostupných dat z roku 2020 pobíralo téměř 90 % italských důchodců penzi nepřevyšující 2 580 eur. Věk 62 let tak lze s určitou výhradou označit jako italskou hranici odchodu do důchodu.

Řecko

Řecku je zákonná úprava podobná jako ve Francii. V 62 letech je vyplácena plná penze při splnění podmínky 40 let (12 000 dní) pojištění. V 67 letech začíná být důchod v plné výši vyplácen lidem, kteří splní podmínku pojištění alespoň 15 let (4 500 dní).

Slovensko

Na Slovensku závisí věk odchodu do důchodu na roku narození, pohlaví a počtu vychovaných dětí. Tato data zveřejňuje web slovenské sociální pojišťovny a jsou též obsahem zákona o sociálním pojištění. 

Muži narození v roce 1960 mohou dle stávajících pravidel odejít do důchodu v 63 letech, stejně tak bezdětné ženy. U žen s dětmi se hranice odchodu do penze pohybuje dle počtu vychovaných dětí v rozmezí od 60,5 do 62,5 let. Podle posledních dostupných informací by měli slovenští muži narození v roce 1966 odcházet do důchodu v 64 letech, ženy s dětmi v rozmezí 62,5 až 63,5 let.

Závěr

Ve Francii a v Řecku odpovídá základní hranice odchodu do důchodu 62 rokům. Na Slovensku se mění dle roku narození a počtu vychovaných dětí a pohybuje se přibližně kolem 63 let. V Itálii je základní hranice stanovena na 67 let, v roce 2023 mohou ale lidé odcházet do důchodu i v 62 letech, výše důchodu se jim přitom nekrátí, pouze nemůže přesáhnout hranici 2 700 eur (64 000 Kč). Z tohoto důvodu hodnotíme výrok Andreje Babiše jako pravdivý s výhradou.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Babišovy křivdy a kritika vlády

Právo, 18. února 2023

Andrej Babiš si po prohraných volbách dal "mediální detox", v rozhovoru pro deník Právo se ale vrátil v plné formě a slíbil, že koalice bude mít ve Sněmovně peklo. V podobném duchu se nesly také jeho další výroky, z nichž 29 vá...