Jana Černochová
ODS

Jana Černochová

To (mobilizace, pozn. Demagog.cz) má přesně daná pravidla. Kdo ji vyhlašuje, kdo schvaluje, po čem nastává.
Mladá fronta DNES, 3. dubna 2023
Obrana, bezpečnost, vnitro,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Provedení mobilizace se v ČR skutečně řídí přesně danými pravidly, která jsou zanesena v zákonech. K vyhlášení mobilizace je třeba součinnosti Parlamentu, vlády i prezidenta.

Plné odůvodnění

Pro kontext uveďme, že ministryně obrany Černochová hovoří o tom, že vláda ani Ministerstvo obrany žádnou mobilizaci vyhlásit neplánuje, a ani tak svévolně učinit nemohou, protože existuje předem daný postup, který se musí dodržet.

Tzv. branný zákon definuje mobilizaci ozbrojených sil jako „hromadné povolávání vojáků v záloze k výkonu mimořádné služby za válečného stavu“. Mobilizaci na návrh vlády nařizuje prezident republiky, který ji ze zákonavyhlašuje v hromadných sdělovacích prostředcích".

Aby tedy mohla být nařízena mobilizace, musí na území ČR trvat tzv. válečný stav. Ten na základě Ústavy schvaluje Parlament České republiky „nadpoloviční většinou všech poslanců a nadpoloviční většinou senátorů“. V případě, že je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, vyhlašuje válečný stav pouze Senát, přičemž k tomuto vyhlášení může dojít jen v případě „je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení“.

Pravidla pro vyhlášení mobilizace a s tím souvisejícího válečného stavu jsou tedy skutečně stanoveny v zákonech. Mobilizaci nařizuje prezident na návrh vlády, přičemž k ní může dojít pouze za válečného stavu. Ten schvalují obě komory Parlamentu. Výrok tak hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Jana Černochová o posilování armády

Mladá fronta DNES, 3. dubna 2023

Ministryně obrany Jana Černochová v rozhovoru pro MF DNES mluvila o personálním i materiálním posilování české armády. Z analýzy jejích výroků se tak mj. dozvíte, jakým způsobem by se lidé mohli zapojit se do obrany státu a jak...