Pavel Blažek
ODS

Pavel Blažek

Myslím, že od roku 2006 se to (výše mimosmluvních odměn pro advokáty, pozn. Demagog.cz) neupravovalo.
Mladá fronta DNES, 18. května 2023
Právní stát,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Výši mimosmluvní odměny pro advokáty je stanovena ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti z roku 1996. Její sazba byla skutečně naposledy zvýšena v roce 2006.

Plné odůvodnění

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v rozhovoru odpovídal na otázku ohledně návrhu vyhlášky, která by měla zvýšit odměny advokátů. V kontextu výroku uznává, že příprava návrhu trvá dlouho „a objevuje se v nevhodný čas“. Za rozhodnutím zvednout odměny nicméně stojí a zmiňuje vliv inflace, kterou současné odměny nereflektují, jelikož jsou dle něj na stejné úrovni jako v roce 2006.

Předně uveďme, že odměny advokátů upravuje vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, zvaná také jako advokátní tarif. Podle ní jsou odměny buď smluvní, nebo mimosmluvní. Smluvní odměna se odvíjí od smlouvy advokáta a klienta, výše mimosmluvní odměny je pak touto vyhláškou přímo upravena, přičemž vycházítarifní hodnoty.

Tarifní hodnota je zpravidla výše peněžitého plnění, cena věci, či cena práva, kterých se právní služba týká. V některých věcech je však tarifní hodnota pevně stanovena zmíněnou vyhláškou – jde např. o zastupování ve správním řízení či obhajobu v trestním řízení.

Jak uvádí důvodová zpráva k návrhu novelizaci vyhlášky (.docx), sazby mimosmluvní odměny advokátů byly naposledy valorizovány v roce 2006 (.docx, str. 1). Kromě toho Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zvýšit i některé tarifní hodnoty (.docx, str. 2), které však byly změněny i v roce 2012. Dodejme, že také předseda České advokátní komory Robert Němec v lednu letošního roku uvedl, že se příslušná vyhláška nenovelizovala od roku 2006.

I když byly některé tarifní hodnoty změněny v roce 2012, samotná sazba mimosmluvních odměn pro advokáty, kterou uvádí ministr Blažek, byla však naposledy valorizována v roce 2006. Od té doby se nezvýšila, výrok tedy hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Pavel Blažek o vládním balíčku

Mladá fronta DNES, 18. května 2023

„Fiala nelhal. Jen říkal něco, co nemohl udělat.“ Rozhovor ministra spravedlnosti Pavla Blažka pro MF DNES s tímto titulkem nás pochopitelně zaujal, a tak jsme se v naší nejnovější analýze zaměřili na faktické výroky, kterými P...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů