Petr Pavel

Petr Pavel

OSN (...) jsme pomáhali spoluzakládat.
Deník N, 25. září 2023
Zahraniční politika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Československo bylo opravdu jedním z 51 zakládajících členů Organizace spojených národů. Chartu OSN v roce 1945 podepsal tehdejší ministr zahraničí Jan Masaryk.

Plné odůvodnění

Petr Pavel mluví o Organizaci spojených národů (OSN) v kontextu své cesty do USA, kde na Valném shromáždění vystoupil s projevem. V námi ověřovaném rozhovoru naznačil, že bychom neměli podceňovat roli této organizace a uvedl, že podle něj mezi Čechy panuje názor, že je OSN zbytečná, „k ničemu, Rada bezpečnosti bezzubá“. Prezident sice uznává, že např. v případě ruské agrese na Ukrajině je Rada bezpečnosti paralyzovaná, dodává ovšem, že OSN je dle jeho názoru „jediné globální fórum, kde se všechny státy mohou sejít a diskutovat o problémech“, což pokládá za nenahraditelnou záležitost.

OSN oficiálně vznikla 24. října 1945, kdy signatářské země ratifikovaly Chartu OSN (.pdf). Mezi 51 zakládajícími členskými zeměmi bylo kromě velmocí jako Čína, Francie, Sovětský svaz nebo USA také Československo, které při podepisování Charty zastupoval tehdejší ministr zahraničí Jan Masaryk. Dodejme, že Československo bylo spoluzakladatelem také Společnosti národů, předchůdce OSN (.pdf, str. 14).

Po zániku Československa pak musela nově vzniklá Česká republika požádat o připojení do OSN jako nový členský stát. Samostatné Česko je tak členem OSN od 19. ledna 1993.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Pavel na cestě z USA

Deník N, 25. září 2023

Petr Pavel na konci září navštívil USA, první rozhovor pak poskytl ještě na palubě letadla Deníku N. Mluvil o své pracovní cestě nebo o personálních změnách na Pražském hradě. Na jeho faktické výroky včetně detailního odůvodněn...