Mikuláš Bek

Mikuláš Bek

Pocházím z univerzity, která elektronizovala přihlášky před 20 lety a v roce 2007 zrušila papírové přihlášky, zatímco na střední školy jsme se ještě loni hlásili jenom papírově.
20 minut Radiožurnálu, 7. února 2024
Školství, věda, kultura,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Masarykova univerzita v Brně zavedla možnost elektronických přihlášek už v roce 2002 a v roce 2007 papírové přihlášky zrušila úplně. Na střední školy je možné se elektronicky přihlašovat až od letošního roku, ještě loni se uchazeči museli hlásit prostřednictvím tiskopisu.

Plné odůvodnění

Ministr školství Mikuláš Bek poukazuje na dle jeho názoru „zanedbanou elektronizaci v oblasti školství“. Uveďme, že Bek vystudoval hudební vědu na tehdejší Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykově univerzitě (MUNI) v Brně. Ve stejném oboru získal doktorát na Univerzitě Karlově. Následně se vrátil na brněnskou univerzitu, kde byl jmenován docentem a mezi lety 2011 až 2019 zde zastával funkci rektora.

Co se týče systému přihlašování, posledním rokem, kdy se uchazeči o studium na MUNI museli hlásit výhradně prostřednictvím papírových přihlášek, byl rok 2001. O rok později se k tomuto způsobu přidala možnost poslat přihlášku elektronicky. Takto systém přihlášek na MUNI fungoval až do roku 2007, kdy byly papírové přihlášky zcela zrušeny (.pdf) a nahrazeny elektronickými.

Podávat elektronické přihlášky na střední školy je možné teprve od letošního roku a na rozdíl od vysokých škol je způsob jednotný pro všechny instituce. Loni bylo možné podávat přihlášky na střední školy pouze formou tiskopisu, který uchazeči mohli buď na školu donést osobně, nebo jej poslat poštou.

Shrňme, že Masarykova Univerzita v Brně zavedla možnost elektronických přihlášek již před 22 lety, přičemž ty papírové od roku 2007 skutečně úplně zrušila. Na střední školy bylo ještě v minulém roce nutné podávat přihlášky výhradně formou tiskopisu. Výrok Mikuláše Beka tak hodnotíme jako pravdivý. 

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Guerillové přihlášky na střední školy

20 minut Radiožurnálu, 7. února 2024

Ministr školství Mikuláš Bek v rozhovoru pro Radiožurnál obhajoval „guerillový“ přístup k elektronizaci přihlášek na střední školy. Spuštění systému se však neobešlo bez problémů. Na ministrovy faktické výroky jsme se zaměřili ...