Mikuláš Bek

Mikuláš Bek

(...) vyřešit legislativní rámec pro tu změnu (zavedení elektronických přihlášek na střední školy, pozn. Demagog.cz), což se nám podařilo dohodou se všemi poslaneckými kluby ve Sněmovně. (...) získat tu podporu, která byla nakonec ve Sněmovně prakticky stoprocentní.
20 minut Radiožurnálu, 7. února 2024
Školství, věda, kultura,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Návrh novely školského zákona, který zavádí možnost podávat elektronické přihlášky na střední školy, předložili společně zástupci všech poslaneckých klubů. Nikdo z přítomných poslanců při hlasování o návrhu nehlasoval proti. 

Plné odůvodnění

Ministr školství Mikuláš Bek mluví o potížích spojených se spuštěním systému elektronického přihlašování na střední školy. Uvádí, že se rozhodl zavedení elektronických přihlášek prosadit co nejdříve, a tak bylo jeho hlavním úkolem získat pro tuto změnu podporu. Nedostatek času pak podle něj zvýšil riziko komplikací při startu systému.

Způsob podání přihlášek na střední školy upravuje školský zákon. Návrh novely (.pdf) tohoto zákona v říjnu 2023 Poslanecké sněmovně předložili společně poslanci ze všech sněmovních stran, konkrétně Jan Berki (STAN), Ivan Bartoš (Piráti), Jana Berkovcová (ANO 2011), Pavel Klíma (TOP 09), David Šimek (KDU-ČSL), Renáta Zajíčková (ODS) a Zdeněk Kettner (SPD).

Novela školského zákona byla na návrh předkladatelů projednávána ve zrychleném procesu, který poslancům umožňuje kompletně schválit znění zákona či novely již v prvním čtení. Samotné hlasování se pak konalo v říjnu 2023, přičemž pro přijetí novely hlasovalo 126 poslanců napříč poslaneckými kluby, 17 z nich se hlasování zdrželo a nikdo z přítomných nehlasoval proti návrhu. Ten dolní komora tedy schválila (.pdf) a následně jej odsouhlasil i Senát. Prezident Petr Pavel v loňském prosinci novelu podepsal, a ta tak vstoupila v účinnost 1. ledna 2024.

Co se týče obsahu novely, uveďme, že kromě možnosti podat přihlášku na střední školu elektronickým způsobem vstoupily v platnost také další změny, kterými jsou např. možnost hlásit se na tři školy místo dosavadních dvou. Pokud se žák hlásí na školu s talentovou zkouškou, může si přihlášek podat dokonce pět. Uchazeči také nově vyznačí pořadí, kterým školám dávají přednost. Jakmile budou přijati na svou prioritní školu, nebude možné nastoupit např. až na druhou vybranou školu. Nebude také možné podat odvolání v případě, že žák v příjímacím řízení skončil těsně pod čarou (.pdf, str. 22 z 52).

Shrňme tedy, že návrh novely, na jejímž základě se mohou mohou žáci na střední školy hlásit elektronicky, Sněmovně společně předložili zástupci všech poslaneckých klubů. Pro přijetí návrhu hlasovalo 126 přítomných poslanců a 17 z nich se hlasování zdrželo, nikdo ovšem nebyl proti. Lze tak skutečně říci, že podpora byla „prakticky stoprocentní“, jak tvrdí Mikuláš Bek, a jeho výrok tak hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Guerillové přihlášky na střední školy

20 minut Radiožurnálu, 7. února 2024

Ministr školství Mikuláš Bek v rozhovoru pro Radiožurnál obhajoval „guerillový“ přístup k elektronizaci přihlášek na střední školy. Spuštění systému se však neobešlo bez problémů. Na ministrovy faktické výroky jsme se zaměřili ...