Mikuláš Bek

Mikuláš Bek

Některé (elektronické přihlášky na střední školy, pozn. Demagog.cz) jsou duplicitní, což je vlastně dáno správním řádem, papírové přihlášky můžete také poslat vícenásobně.
20 minut Radiožurnálu, 7. února 2024
Školství, věda, kultura,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Podávání přihlášek na střední školy skutečně upravuje správní řád. Ten jejich opakované posílání nezakazuje a jak papírové, tak digitální přihlášky mohou být podány vícekrát.

Plné odůvodnění

Ministr školství Mikuláš Bek mluví o přihláškách na střední školy, které lze nově podávat i digitální cestou. V novém elektronickém systému zvaném DiPSy se objevilo i několik duplicitních přihlášek, což ministr označil za záměr, jelikož na základě správního řádu jde podle něj podat vícekrát i papírové přihlášky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svém webu uvádí, že pravidla pro přihlašování na střední školy vyplývají ze správního řádu, který zároveň umožňuje, aby si uchazeči podali přihlášku opakovaně. Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí v této spojitosti řekl, že mu ze strany právníků „nebylo dovoleno“ navrhnout systém tak, aby nebylo možné podat stejnou přihlášku i napodruhé.

Po odvysílání námi ověřovaného rozhovoru už ale lidé v DiPSy mohli duplicitní přihlášky mazat. Mluvčí Cermatu už dříve řekla, že pokud tak rodiče neučiní do konečného termínu podávání přihlášek, bude je kontaktovat ředitel školy a ujistí se, která přihláška je platná.

Co se týče samotného podávání přihlášek na střední školy, jedná se o správní řízení na žádost, které upravuje správní řád. Ten nijak nespecifikuje, kolikrát lze žádost podat nebo jestli ji lze podat vícekrát. Podle portálu epravo.cz tak „nelze žadatele omezovat v počtu podávání žádostí“. Správní řád jen specifikuje, že pokud je stejných žádostí podáno vícero, správní řízení bude probíhat jen u jednénich.

Podávání přihlášek na střední školy tedy upravuje správní řád, na jehož základě lze tyto přihlášky (a to i papírové) opravdu poslat opakovaně. Výrok ministra školství Beka tak hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Guerillové přihlášky na střední školy

20 minut Radiožurnálu, 7. února 2024

Ministr školství Mikuláš Bek v rozhovoru pro Radiožurnál obhajoval „guerillový“ přístup k elektronizaci přihlášek na střední školy. Spuštění systému se však neobešlo bez problémů. Na ministrovy faktické výroky jsme se zaměřili ...