Markéta Gregorová
Piráti

Markéta Gregorová

Podle Světového ekonomického fóra jsou dezinformace jeden z největších – top 5 nebo až top 2 – problémů, které na následující dva roky a deset let budeme mít.
Politologický klub FSV UK, 19. dubna 2024
Obrana, bezpečnost, vnitro,
Evropské volby 2024,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Světové ekonomické fórum v žebříčku hrozeb pro příští dva roky umístilo dezinformace dokonce na první místo. V žebříčku pro příští desetiletí se nachází na pátém místě.

Plné odůvodnění

Europoslankyně Markéta Gregorová se odkazuje na zprávu o globálních hrozbách, kterou každoročně vydává Global Risks Initiative, což je platforma Světového ekonomického fóra (WEF) monitorující celosvětová rizika pro společnost a ekonomiku.

Riziko dezinformací

Zpráva z ledna 2024 (.pdf) rozdělila rizika na krátkodobá, která představují největší hrozbu v příštích dvou letech, a na dlouhodobá rizika pro příštích deset let. Dezinformace se přitom objevují v obou žebříčcích. V krátkodobém hledisku považuje WEF dezinformace dokonce za nejvážnější hrozbu, zatímco v měřítku příštího desetiletí jsou dezinformace vnímány jako páté největší riziko.

Je vhodné uvést, že tato data pocházejí z průzkumu WEF, ve kterém měli účastníci za úkol odhadnout dopad či vážnost několika různých rizik (.pdf, str. 8). V desetiletém období se na prvních příčkách umístily zejména problémy spojené s klimatickou změnou, přičemž na prvním místě skončilo extrémní počasí.

Žebříček hrozeb pro následující roky podle WEF. Zdroj: Zpráva o globálních rizikách 2024 (.pdf, str. 8).

WEF ve zprávě uvádí několik důvodů pro hodnocení dezinformací jako vážného rizika (.pdf, str. 18). Jednou z jeho obav je možnost zásahů do voleb v příštích dvou letech. Podle dokumentu mohou ve volbách během tohoto období hlasovat asi tři miliardy lidí, a dezinformace tak mohou vést k nedůvěře v regulérní průběh voleb, což může vyústit v občanské a násilné nepokoje (str. 19–20).

Závěr

Světové ekonomické fórum tedy ve zprávě z ledna 2024 označilo dezinformace dokonce za nejvážnější hrozbu pro období příštích dvou let. V horizontu deseti let vidí dezinformace jako páté největší riziko. Výrok Markéty Gregorové tak hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Kyberbezpečnost v Evropské unii

Politologický klub FSV UK, 19. dubna 2024

Další superdebatu kandidátů do Evropského parlamentu zorganizoval Politologický klub FSV UK. Tématem diskuze byly i dezinformace a snahy EU o posílení kyberbezpečnosti. Je EU první, kdo připravil regulaci umělé inteligence? A k...