Nigel Farage
UKIP

Nigel Farage

Pouze čtvrtina až třetina Britů je spokojena s tím, že zůstáváme členy (Evropské unie, pozn.) za nynějších podmínek.
Jiné, 19. června 2012

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Na základě průzkumu veřejného mínění agentury Populus z 11. června 2012 hodnotíme výrok jako nepravdivý.

Podle jednoho z posledních průzkumů veřejného mínění z 11. června 2012, který byl uspořádán agenturou Populus ve spolupráci s novinami The Times, se k otázce, zdali by VB měla zůstat členem EU ponechávajíc si možnost připojení se k více integrované Eurozóně, kladně vyjádřilo (.pdf, str. 10) 36 % dotázaných, záporně pak 44 % respondentů. Z výše uvedených čísel jasně vyplývá, že se setrváním VB v EU souhlasí 36 % Britů, což znatelně překračuje Faragem zmiňovaný interval "čtvrtiny až třetiny". Na základě těchto skutečností výrok hodnotíme jako nepravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Budoucnost Evropské unie - Nigel Farage v Hyde Parku

Jiné, 19. června 2012

Hostem pondělního Hyde Parku byl britský europoslanec a vyhlášený euroskeptik Nigel Farage. Hlavním tématem byla Evropská unie, a to od samotné myšlenky integrace, až do nynější krize eurozóny. Nigel Farage je přesvědčen, že so...