Lubomír Zaorálek
SOCDEM

Lubomír Zaorálek

Já jsem nesouhlasil s tímto trestním zákoníkem, ve kterém, rozumíte, já jsem (pro něj, pozn.) nehlasoval.
Otázky Václava Moravce, 21. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Lubomír Zaorálek v tomto případě hlasoval proti návrhu zákona. 45. schůze, 49. hlasování, 6. září 2012: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 584/5."Stav projednávání návrhu zákona ke dni 22. října 2012

Výrok jsme zmínili