Lubomír Zaorálek
SOCDEM

Lubomír Zaorálek

Na webových stránkách ministerstva si dneska přečtete, když si to otevřete, že se to bude týkat pouze dávek a že se to nebude týkat těch pojistných peněz (sKarty, pozn.).
Otázky Václava Moravce, 21. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok Lubomíra Zaorálka hodnotíme na základě informací dostupných na webové prezentaci sociální reformy provozované Ministerstvem práce a soc. věcí jako pravdivý. Konkrétně se tam můžete dočíst: " sKarta je určena příjemcům následujících nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, které se vyplácejí buď jednorázově, nebo pravidelně:

  • Dávky státní sociální podpory
  • Dávky pomoci v hmotné nouzi
  • Dávky příspěvku na péči
  • Dávky pro osoby se zdravotním postižením
  • Dávky v nezaměstnanosti"

Výrok jsme zmínili