Helena Langšádlová
TOP 09

Helena Langšádlová

Je potřeba říci také to, že zavedením toho nového systému (vyplácení sociálních dávek, pozn.) bylo ušetřeno 200 miliard korun provozních nákladů.
Otázky Václava Moravce, 21. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Dle tiskové zprávy (.pdf) MPSV z 26. června 2012 dosahovala výše plánované úspory pro státní rozpočet 200 milionů korun, nikoliv 200 miliard, jak uvádí Helena Langšádlová. Její výrok tedy hodnotíme jako nepravdivý.

Výrok jsme zmínili