Demagog.cz

Helena Langšádlová
Helena Langšádlová
Je potřeba říci, že podobné modely elektronického předávání těchto prostředků jsou i v jiných zemích Evropy. Otázky Václava Moravce, 21. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výrok označujeme jako pravdivý na základě dostupných zdrojů referujících o elektronizaci výplat položek spadajících do sociální oblasti ve Velké Británii, v Itálii (.pdf) či ve Finsku. Jednotlivé parametry a fungování zmíněných systémů vzhledem k implementovanému modelu v České republice však nejsme schopni porovnat.