Jaromír Drábek
TOP 09

Jaromír Drábek

Václav Moravec: V tomto týdnu rozhodl antimonopolní úřad, že je právně vadný plán vašeho úřadu uzavřít s firmou IBM smlouvu na miliardovou zakázku na kontrolu sociálních dávek.


Tak já jsem rád, že se ptáte konkrétně na tuto kauzu, protože tam nebyla zrušena antimonopolním úřadem žádná zakázka, ministerstvo neudělalo nic nezákonného, dokonce ani nedostalo pokutu.
Otázky Václava Moravce, 28. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Podle rozhodnutí (.pdf) Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (antimonopolního úřadu) ze dne 24. října 2012 se Ministerstvo práce a sociálních věcí dopustilo porušení § 21 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, zadávací řízení tedy bylo zrušeno a MPSV musí zaplatit náklady řízení ve výši 30.000,- Kč.

Přestože MPSV nebylo uloženo zaplatit pokutu, antimonopolní úřad v minulém týdnu o věci rozhodoval a našel v postupu MPSV pochybení. Z toho důvodu hodnotíme tento výrok jako nepravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Český sociální systém - Jaromír Drábek, Milan Štěch

Otázky Václava Moravce, 28. října 2012

Po úvodním vystoupení policejního prezidenta Milana Červíčka, který informoval o novém vývoji v kauze Methyl, přišli na řadu opět politici. Tento týden byl hlavním tématem sociální systém, důchodové pojištění a s-karty. Ve stud...