Milan Štěch
SOCDEM

Milan Štěch

Co se týká úplného zrušení s-karet, ten zákon je připraven a je prakticky mi předán navrhovateli, takže ho začneme na příští řádné schůzi projednávat.
Otázky Václava Moravce, 28. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Nepodařilo se nám dohledat k 29. říjnu 2012 předsedou Senátu zmíněný návrh, tudíž nelze ani posoudit, zda bude projednáván na příští řádné schůzi Senátu. Legislativa je v tuto chvíli pravděpodobně připravována, nicméně pro absenci veřejně dostupného zdroje o ní je výrok hodnocen jako neověřitelný.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Český sociální systém - Jaromír Drábek, Milan Štěch

Otázky Václava Moravce, 28. října 2012

Po úvodním vystoupení policejního prezidenta Milana Červíčka, který informoval o novém vývoji v kauze Methyl, přišli na řadu opět politici. Tento týden byl hlavním tématem sociální systém, důchodové pojištění a s-karty. Ve stud...