Milan Štěch
SOCDEM

Milan Štěch

V té smlouvě (s Českou spořitelnou, upravující systém s-karet, pozn.) čteme, že tam je závazek 98 % všech dávek, že půjde přes tento systém.
Otázky Václava Moravce, 28. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok Milana Štecha jsme na základě informací uvedených ve smlouvě mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou vyhodnotili jako pravdivý. Plné znění smlouvy (.pdf) je dostupné na webu ministerstva. Ve smlouvě se na straně 21 v odstavci 12.1.7 uvádí: " Ministerstvo se zavazuje nevyvíjet žádnou činnost, která by mohla vést k provádění výplaty Dávek prostřednictvím Systému administrace dávek v rozsahu menším než 98 % objemu vyplácených Dávek."

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Český sociální systém - Jaromír Drábek, Milan Štěch

Otázky Václava Moravce, 28. října 2012

Po úvodním vystoupení policejního prezidenta Milana Červíčka, který informoval o novém vývoji v kauze Methyl, přišli na řadu opět politici. Tento týden byl hlavním tématem sociální systém, důchodové pojištění a s-karty. Ve stud...