Miroslav Kalousek
TOP 09

Miroslav Kalousek

(I po tomto daňovém balíčku, který byl tedy napodruhé prosazen, bude daňová zátěž o 2% daňové kvóty nižší, než byla za pana ministra Sobotky,)
což je o 80 miliard ročně.
Otázky Václava Moravce, 18. listopadu 2012

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Složená daňová kvóta vyjadřuje poměr daňových příjmů a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení k HDP. Je to tedy pohyblivý ukazatel a není možné pevně vyjádřit jeden procentní bod v korunách. Z tohoto důvodu hodnotíme výrok jako neověřitelný.

Přibližná hodnota jednoho procentního bodu daňové kvóty pro rok 2013 nám vychází 26,5 mld. Kč (939/35,5). Vycházíme z návrhu státního rozpočtu (pdf, strana 2), který byl předložen do sněmovny 27.9.2012 (výše daňových příjmů 558 mld. Kč, příjmy ze sociálního pojištění 381 mld. Kč, dohromady tedy 939 mld. Kč) a rozhovoru k předkládanému rozpočtu v Otázkách Václava Moravce ze dne 2.9.2012, kde Miroslav Kalousek řekl, že rozpočtovaná složená daňová kvóta pro rok 2013 činí 35,5%.

V aktualizovaném návrhu, který nyní projednává vláda, došlo sice k nějakým korekcím, detailní rozpis položek ale zatím není k dispozici. Vzhledem k nepříznivým odhadům vývoje ekonomiky ale došlo spíše ke snížení rozpočtovaných daňových příjmů.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Trvale udržitelná krize? - Miroslav Kalousek

Otázky Václava Moravce, 18. listopadu 2012

Před posledními zápasy finále Davis Cupu si Miroslav Kalousek (TOP 09) našel čas na účast v Otázkách, kde byl konfrontován s předsedou samostatných odborů Bohumírem Dufkem, profesorem Janem Švejnarem a podnikatelkou Evou Štěpán...