Jiří Oliva
TOP 09

Jiří Oliva

TOP 09

0
0
Bez tématu 5 výroků
Pravda 4 výroky
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 1 výrok
Rok 2012 5 výroků
Pouze ve výběru Demagog.cz 0 výroků

Jiří Oliva

Já jsem byl ten, kdo v roce 1992 Lesy České republiky zakládal, zažil jsem spolupráci vlastně se 4 ministry.
Otázky Václava Moravce, 18. listopadu 2012
Pravda

Na základě dohledaných životopisů poslance Olivy a přehledu ministrů zemědělství v letech 1992 - 2003 je výrok hodnocen jako pravdivý.

Podnik Lesy České republiky byl založen v roce 1992, Jiří Oliva jej pak 11 let řídil. Životopis na webových stránkách TOP 09 doslova uvádí, že Oliva byl pověřen založením tohoto podniku. Během doby, kdy poslanec Oliva Lesy ČR řídil, se vystřídali ve funkci ministra zemědělství 4 lidé.

Vláda (Oliva byl ve funkci během těchto vlád)Ministr zemědělství Petr Pithart Bohumil Kubát Václav Klaus I., II., Josef Tošovský Josef Lux Miloš Zeman Jan Fencl Vladimír Špidla Jaroslav Palas

Jiří Oliva

Dneska ty ceny dřeva jenom například oproti roku 2000 odhaduju, že jsou o 30-40 % někde jinde směrem nahoru.
Otázky Václava Moravce, 18. listopadu 2012
Neověřitelné

Na základě dohledaných informací o cenách dřeva je výrok hodnocen jako neověřitelný.

Server Lesniznalec.cz (.doc) uvádí přehled o průměrné ceně surového dřeva a to na základě vyhlášení Ministerstva zemědělství. Průměrná cena dřeva v roce 2000 podle tohoto zdroje byla pak 1046 Kč, vyhlášení (.pdf) na letošní rok pak je ve výši 983 Kč.

Podle statistické analýzy, kterou nechalo zpracovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, se ceny palivového dříví zvýšily mezi roky 2000 a 2010 o více než 100%. Analýza doslova uvádí (v bodu 3 - Vývoj ceny palivového dřeva): "Základní představu o vývoji ceny palivového dřeva poskytuje v [1] následující graf. Ve sledovaném období 2000 - 2010 vzrostla cena jehličnatého palivového dřeva z 320 Kč/prm (s kůrou) na 796 Kč/prm. Nárůst ceny o 149 %. U listnatého palivového dřeva pak byl nárůst z 500 na 1 118 Kč/prm, tedy o 124%." Jelikož se rozcházejí zdroje, které o ceně dřeva (v závislosti na typu a jeho využití) referují, je výrok poslance Olivy hodnocen jako neověřitelný.

Jiří Oliva

Lesy České republiky také zvýšily těžbu přibližně o 14 % (oproti roku 2000, pozn.).
Otázky Václava Moravce, 18. listopadu 2012
Pravda

Výrok poslance Olivy je na základě výročních zpráv státního podniku Lesy ČR z let 2001 a 2011 hodnocen jako pravdivý.

Výroční zpráva (.pdf) Lesů České republiky za rok 2001 uvádí na straně 12 v části Vybrané provozně ekonomické ukazatele, že podnik vytěžil celkem 6 843 tisíc metrů krychlových dřeva, minulý rok (nejaktuálnější data), jak uvádí výroční zpráva (.pdf - str. 13) podniku za rok 2011, těžba dosáhla výše 8 024 tisíc metrů krychlových.

Rozdíl mezi sledovanými roky tak dosahuje zhruba 17 %, výrok Jiřího Olivy tedy hodnotíme jako pravdivý, neboť se jedná o údaj přibližný s tím, co tvrdí.

Jiří Oliva

Dnešní zákon o státním podniku neumožňuje převod finančních prostředků podniku do státního rozpočtu.
Otázky Václava Moravce, 18. listopadu 2012
Pravda

Současné znění zákona o státním podniku (.pdf) skutečně neumožňuje transfer finančních prostředků z nich do státního rozpočtu, s tímto počítá vládní návrh zákona (.pdf - bod 5), který byl do Poslanecké sněmovny předložen 22. srpna 2012.

Jiří Oliva

Ale ten ekonomický mechanismus (převodu finančních prostředků státního podniku do státního rozpočtu, pozn.) tam neexistuje a to právě je předmětem teď novely zákona o státním podniku, který už je ve sněmovně a který má právě tento transfer zajistit.
Otázky Václava Moravce, 18. listopadu 2012
Pravda

Na základě dohledané novely zákona o státním podniku, která je v současnosti v Poslanecké sněmovně, je výrok hodnocen jako pravdivý.

Do Poslanecké sněmovny byla zmíněná novela předložena (.pdf) 22. srpna 2012.

Bod 5 novely přesně uvádí: "V § 19 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: „(4) Zakladatel může rozhodnout o tom, že podnik je povinen vytvořit a spravovat
fond zakladatele. Rozhodne-li zakladatel o vytvoření fondu zakladatele, doplní pravidla
jeho tvorby a užití do statutu podniku. Do fondu zakladatele podnik převede
zakladatelem určenou část nerozděleného zisku. Finanční prostředky v tomto fondu
mohou být na základě rozhodnutí zakladatele převedeny do státního rozpočtu
nebo
uvolněny pro krytí odůvodněných potřeb podniku; toto rozhodnutí zakladatele může být
učiněno jen po předchozím souhlasu vlády vydaném na návrh zakladatele. Je-li
zakladatelem rozhodnuto o vytvoření fondu zakladatele, podnik bez zbytečného odkladu
přizpůsobí svou plánovací dokumentaci a koncepci rozvoje této skutečnosti.“."

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů