Jiří Oliva
TOP 09

Jiří Oliva

Ale ten ekonomický mechanismus (převodu finančních prostředků státního podniku do státního rozpočtu, pozn.) tam neexistuje a to právě je předmětem teď novely zákona o státním podniku, který už je ve sněmovně a který má právě tento transfer zajistit.
Otázky Václava Moravce, 18. listopadu 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Na základě dohledané novely zákona o státním podniku, která je v současnosti v Poslanecké sněmovně, je výrok hodnocen jako pravdivý.

Do Poslanecké sněmovny byla zmíněná novela předložena (.pdf) 22. srpna 2012.

Bod 5 novely přesně uvádí: "V § 19 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: „(4) Zakladatel může rozhodnout o tom, že podnik je povinen vytvořit a spravovat
fond zakladatele. Rozhodne-li zakladatel o vytvoření fondu zakladatele, doplní pravidla
jeho tvorby a užití do statutu podniku. Do fondu zakladatele podnik převede
zakladatelem určenou část nerozděleného zisku. Finanční prostředky v tomto fondu
mohou být na základě rozhodnutí zakladatele převedeny do státního rozpočtu
nebo
uvolněny pro krytí odůvodněných potřeb podniku; toto rozhodnutí zakladatele může být
učiněno jen po předchozím souhlasu vlády vydaném na návrh zakladatele. Je-li
zakladatelem rozhodnuto o vytvoření fondu zakladatele, podnik bez zbytečného odkladu
přizpůsobí svou plánovací dokumentaci a koncepci rozvoje této skutečnosti.“."

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Trvale udržitelná krize? - Miroslav Kalousek

Otázky Václava Moravce, 18. listopadu 2012

Před posledními zápasy finále Davis Cupu si Miroslav Kalousek (TOP 09) našel čas na účast v Otázkách, kde byl konfrontován s předsedou samostatných odborů Bohumírem Dufkem, profesorem Janem Švejnarem a podnikatelkou Evou Štěpán...