Jiří Oliva
TOP 09

Jiří Oliva

Dneska ty ceny dřeva jenom například oproti roku 2000 odhaduju, že jsou o 30-40 % někde jinde směrem nahoru.
Otázky Václava Moravce, 18. listopadu 2012

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Na základě dohledaných informací o cenách dřeva je výrok hodnocen jako neověřitelný.

Server Lesniznalec.cz (.doc) uvádí přehled o průměrné ceně surového dřeva a to na základě vyhlášení Ministerstva zemědělství. Průměrná cena dřeva v roce 2000 podle tohoto zdroje byla pak 1046 Kč, vyhlášení (.pdf) na letošní rok pak je ve výši 983 Kč.

Podle statistické analýzy, kterou nechalo zpracovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, se ceny palivového dříví zvýšily mezi roky 2000 a 2010 o více než 100%. Analýza doslova uvádí (v bodu 3 - Vývoj ceny palivového dřeva): "Základní představu o vývoji ceny palivového dřeva poskytuje v [1] následující graf. Ve sledovaném období 2000 - 2010 vzrostla cena jehličnatého palivového dřeva z 320 Kč/prm (s kůrou) na 796 Kč/prm. Nárůst ceny o 149 %. U listnatého palivového dřeva pak byl nárůst z 500 na 1 118 Kč/prm, tedy o 124%." Jelikož se rozcházejí zdroje, které o ceně dřeva (v závislosti na typu a jeho využití) referují, je výrok poslance Olivy hodnocen jako neověřitelný.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Trvale udržitelná krize? - Miroslav Kalousek

Otázky Václava Moravce, 18. listopadu 2012

Před posledními zápasy finále Davis Cupu si Miroslav Kalousek (TOP 09) našel čas na účast v Otázkách, kde byl konfrontován s předsedou samostatných odborů Bohumírem Dufkem, profesorem Janem Švejnarem a podnikatelkou Evou Štěpán...