Petr Nečas
ODS

Petr Nečas

Volební zákony musí být schváleny oběma komorami Parlamentu České republiky. Tam není možné, aby Poslanecká sněmovna a její většina přehlasovaly Senát.
Otázky Václava Moravce, 1. ledna 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Dle článku 40 Ústavy České republiky musí být zákon o volbách schválen oběma komorami Parlamentu České republiky. Na rozdíl od běžných zákonů zde tedy Poslanecká sněmovna nemůže Senát přehlasovat.

Výrok jsme zmínili