Petr Nečas
ODS

Petr Nečas

Ta úprava daně z přidané hodnoty je skutečně o pouhý jeden procentní bod.
Otázky Václava Moravce, 1. ledna 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Na základě veřejně dostupných údajů označujeme výrok za pravdivý, neboť od 1. ledna 2013 dochází na území v České republiky ke zvýšení obou sazeb DPH o jeden procentní bod na 15 a 21 procent. V souvislosti se změny v DPH došlo také k přesunutí vybraných druhů zboží ze snížené (dnes 15 procent) do její základní (dnes 21 procent) sazby.

Výrok jsme zmínili