Jiří Dienstbier
SOCDEM

Jiří Dienstbier

Vláda je zcela odpovědná za rozhodnutí prezidenta, které podléhá kontrasignaci
Jiné, 9. ledna 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Jiří Dienstbier jinými slovy popisuje to, co přesně definuje Ústava České republiky (Článek 63). "(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda."

Výrok jsme zmínili