Jiří Dienstbier
SOCDEM

Jiří Dienstbier

Je povinností prezidenta, pokud je uprázdněné místo v této instituci (Ústavní soud, pozn. Demagog.cz), jmenovat, resp. navrhnout k jmenování příslušného odborníka, který má všechny předpoklady.
Jiné, 9. ledna 2013

Tento výrok byl ověřen jako

zavádějící

Plné odůvodnění

Ústava ČR v hlavě třetí, článku 62 e) prezidentovi vysloveně neukládá povinnost ústavní soudce jmenovat. Tento bod doslova zní: prezident " jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy ". Není tedy jasné, zda lze tento bod chápat jako povinnost, či pravomoc.

Paragraf 7, odstavec 4 Zákona č. 182/1993 o Ústavním soudu hovoří o situaci, kdy ústavnímu soudci funkce zanikne. V tomto případě " sdělí to předseda Ústavního soudu neprodleně prezidentu republiky ". V zákoně však nelze dohledat ustanovení, které by explicitně hovořilo o povinnosti prezidenta v případě uvolnění místa ústavního soudce jmenovat soudce nového.

Na základě těchto platných právních předpisů tedy hodnotíme výrok Jiřího Dientsbiera jako zavádějící.

Výrok jsme zmínili