Eliška Wagnerová
Nez.

Eliška Wagnerová

Evropský soud pro lidská práva v kauze Lexa versus Slovensko provedl jakousi analýzu právě institutu amnestie a ty rozebírá i praxi v různých jiných státech, rozebírá názory právní teorie, ne příliš dlouze, ale přesto.
Otázky Václava Moravce, 13. ledna 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Evropský soud pro lidská práva ve svém rozsudku (v anglickém jazyce) ze dne 23. září 2008 provedl kratší exkurz do problematiky amnestií například v Portugalsku, Rumunsku či ve Francii. Konkrétně se jedná o část IV. rozsudku (Law, Practice and Legal Opinions in Other States) a články 88-95.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Sporná amnestie - Eliška Wagnerová, Jeroným Tejc

Otázky Václava Moravce, 13. ledna 2013

Po dvou nejúspěšnějších prezidentských kandidátech přišli do studia Eliška Wagnerová (nez.) a Jeroným Tejc (ČSSD), spolu s nimi se diskuze účastnil i Ladislav Jakl, který zastupoval prezidentskou kancelář. Hlavním tématem stejn...