Eliška Wagnerová
Nez.

Eliška Wagnerová

My jsme na to mnohokrát poukazovali i z Ústavního soudu a mimochodem byla jsem to já jako soudce zpravodaj, který první v této republice navrhl nález, je to 1.ÚS 554/04, čili to už bylo v roce 04, kde jsem řekla, že samozřejmě délka řízení musí mít vliv na délku trestu. Ale na délku trestu, prosím pěkně. A jen ve výjimečných případech jsem připustila, že by bylo možno zastavit.
Otázky Václava Moravce, 13. ledna 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Wagnerová byla opravdu zpravodajkou pro nález I.ÚS 554/04, spojující délku řízení a trestu.

Je pravda, že Ústavní soud slovy soudkyně Wagnerové mnohokrát upozorňoval na nepřípustnost průtahů i v případech, kdy jsou způsobeny "objektivními" příčinami, např. přetížením daného soudu (I. ÚS 543/03, I. ÚS 660/03 či I. ÚS 296/04).

V citovaném nálezu I.ÚS 554/04 pak mj. uvádí:

"Doba mezi trestným jednáním stěžovatele a vynesením konečného rozhodnutí má bezprostřední vliv na účel trestu, jehož má být uložením konkrétního trestu dosaženo."
a zpochybňuje účelnost trestu, uloženého s velkým odstupem pro průtahy řízení nezpůsobené obviněným.

Nepodařilo se nám sice ověřit, zda tento nález je první, který říká, že "délka řízení musí mít vliv na délku trestu", obsah výroku soudkyně Wagnerové je však obecně pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Sporná amnestie - Eliška Wagnerová, Jeroným Tejc

Otázky Václava Moravce, 13. ledna 2013

Po dvou nejúspěšnějších prezidentských kandidátech přišli do studia Eliška Wagnerová (nez.) a Jeroným Tejc (ČSSD), spolu s nimi se diskuze účastnil i Ladislav Jakl, který zastupoval prezidentskou kancelář. Hlavním tématem stejn...