Pavel Blažek
ODS

Pavel Blažek

Ale to podstatné, co chci říci, je to, že on v roce, a teď prosím, ať mě nechytá za slovo, jestli se budu mýlit v nějakých datech, mně to říkal dnes po telefonu. V roce 2008 dostal na Nejvyšším státním zastupitelství úkol připravit text amnestie jako tehdejší náměstek.
Otázky Václava Moravce, 20. ledna 2013

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Bohužel se nám nepodařilo zjistit žádné informace, které by tuto věc potvrzovaly či vyvracely. Hodnotíme proto výrok jako neověřitelný.

Podali jsme žádost o tuto informaci na Nejvyšší státní zastupitelství. Jejich odpověď citujeme níže, výrok však zůstává neověřitelný.

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti byl prozkoumán spisový přehled Nejvyššího státního zastupitelství za rok 2008, ze kterého nevyplývá, že by takový spis byl na NSZ veden. Tím však nelze vyloučit, zda v této záležitosti nevyvíjel JUDr. Koudelka mimopracovní aktivitu.

S pozdravem

PhDr. Helena Markusová

tisková tajemnice nejvyššího státního zástupce
a tisková mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Amnestie, budoucnost státního zastupitelství, doprava

Otázky Václava Moravce, 20. ledna 2013

Hosty nedělních otázek byli tentokrát téměř výlučně politici. V první části vystoupil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a jeho stínový protějšek Jiří Dienstbier (ČSSD). Hlavním tématem stále zůstává amnestie, tentokrát v...