Jiří Dienstbier
ČSSD

Jiří Dienstbier

Máme tady mnohem větší recidivu, než v jiných, v jiných zemích.
Otázky Václava Moravce, 20. ledna 2013

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Srovnání komplikuje fakt, že jednotlivé studie zabývající se mírou recidivy v jednotlivých zemích používají při výzkumu jinou metodologii a rovněž parametry nastavení výzkumu, jako zkoumaný vzorek, či zkoumané časové rozpětí jsou zcela jiné a tak je velmi obtížné, ne-li nemožné tyto výsledky navzájem porovnat a výrok proto hodnotíme jako neověřitelný.

Pokud bychom se i tak do srovnání pustili, záleželo by s jakou zemí bychom ČR porovnávali. Podle Zprávy o stavu lidských práv v České republiceza rok 2011 je procento recidivy v ČR asi 65% (.pdf; str. 11). Pokud budeme porovnávat např. s Norskem, které má recidivu asi 20% nebo s dalšími severskými zeměmi, ve kterých se recidiva pohybuje mezi 24%- 31%, tak ČR v tomto srovnání vychází hůře. Avšak pokud srovnáme např. s Irskem, kde se míra recidivy pohybuje kolem 50% nebo s USA kde činí 67,5%, není větší míra recidivy v ČR již tak zřejmá. Takové srovnání však, jak již bylo naznačeno výše, díky odlišnostem v metodice výzkumů, dle našeho názoru není relevantní.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Amnestie, budoucnost státního zastupitelství, doprava

Otázky Václava Moravce, 20. ledna 2013

Hosty nedělních otázek byli tentokrát téměř výlučně politici. V první části vystoupil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a jeho stínový protějšek Jiří Dienstbier (ČSSD). Hlavním tématem stále zůstává amnestie, tentokrát v...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů