Zbyněk Stanjura
ODS

Zbyněk Stanjura

.. byl jsem členem (hospodářského výboru, pozn.) rok a půl..
Otázky Václava Moravce, 20. ledna 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Na základě údajů o poslanci Stanjurovi z webu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hodnotíme tento výrok jako pravdivý. Stanjura byl členem hospodářského výboru sněmovny dokonce déle, od 7. 7. 2010 do 20. 6. 2012, tedy necelé 2 roky. Mírné podhodnocení skutečné délky setrvání ve funkci tolerujeme i proto, že po nástupu Zbyňka Stanjury byly letní prázdniny a fakticky tedy pravděpodobně pracoval dobu kratší.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Amnestie, budoucnost státního zastupitelství, doprava

Otázky Václava Moravce, 20. ledna 2013

Hosty nedělních otázek byli tentokrát téměř výlučně politici. V první části vystoupil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a jeho stínový protějšek Jiří Dienstbier (ČSSD). Hlavním tématem stále zůstává amnestie, tentokrát v...