Milan Chovanec
ČSSD

Milan Chovanec

My bychom chtěli minimálně zvýšit podíl spotřební daně, který dneska jde do SFDI. Je to zhruba 9,1 % nebo do 10 %.
Otázky Václava Moravce, 20. ledna 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) byl zřízen Zákonem č. 104/2000 Sb. Paragraf 4, odst. 1., písm. c) mezi příjmy fondu řadí také " podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů dle zvláštního právního předpisu ". Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, tedy výše zmiňovaný "zvláštní předpis" dále v paragrafu 5, písm. b) stanovuje výši podílu z výnosu uvedené spotřební daně pro SFDI, konkrétně je to " 9,1% celostátního hrubého výnosu ".

Na základě uvedené platné právní úpravy tedy hodnotíme výrok Milana Chovance jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Amnestie, budoucnost státního zastupitelství, doprava

Otázky Václava Moravce, 20. ledna 2013

Hosty nedělních otázek byli tentokrát téměř výlučně politici. V první části vystoupil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a jeho stínový protějšek Jiří Dienstbier (ČSSD). Hlavním tématem stále zůstává amnestie, tentokrát v...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů